- MSW informuje:

Konferencja Fundacji ITAKA - Porwania rodzicielskie w Polsce.

Jutro (16 lutego br.) w organizowanej przez Fundację ITAKA konferencji weźmie udział Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych. Podczas konferencji „Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku” będą poruszane kwestie dotyczące m.in. ewentualnych zmian w prawie. W konferencji będzie uczestniczyć również Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Obecnie Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych poszukuje 30 dzieci, które są ofiarami porwania rodzicielskiego, w roku 2011 do fundacji trafiło 27 takich przypadków, a w roku 2010 – 21. Od początku istnienia fundacji odnotowano 131 spraw dotyczących zaginięć dzieci w wyniku porwania rodzicielskiego, 77 z nich zostało wyjaśnionych.

Do szczególnych spraw zaliczane są przypadki, kiedy rodzice wywożą dziecko za granicę. W takich sytuacjach można zastosować przepisy konwencji haskiej z 25 października 1980 roku. Konwencję podpisały 84 państwa i ma ona zastosowanie w przypadku, gdy do zatrzymania lub uprowadzenia dziecka doszło w jednym z państw, które podpisały konwencję.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w ubiegłym roku z Polski wystosowano 64 wnioski o wydanie dziecka (najwięcej 19 – do Wielkiej Brytanii, 14 do Niemiec). Natomiast do Polski przesłano 79 wniosków (najwięcej - 21 z Wielkiej Brytanii, 12 z Włoch).

O porwaniu rodzicielskim mówimy, gdy dziecko jest na stałe wywożone przez jednego z rodziców do innej miejscowości w tym samym kraju albo do innego kraju. W przypadku, gdy jedno z rodziców jest obcokrajowcem często dzieci wywożone są do innego kraju.

Wszyscy rodzice i opiekunowie, którym zaginęło dziecko mogą znaleźć wsparcie dzwoniąc pod numer 116 000. W ramach zleconego przez ministra spraw wewnętrznego otwartego konkursu Fundacja ITAKA prowadzi interwencyjny numer w sprawie zaginionych dzieci 116 000. Telefon skierowany jest do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w poszukiwaniach i odnalezieniu zaginionych dzieci. Pod numerem 116 000 pracują specjaliści fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych: psychologowie, policjanci, tłumacze, prawnicy oraz pracownicy socjalni.

Telefon w sprawie zaginionego dziecka jest bezpłatny, działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

kom/ stav/