Resort pracy ogłosił, iż wyłonił zwycięzców II edycji konkursu „Kreator miejsc pracy“. O tytuł najlepszego pracodawcy mogły walczyć zarówno małe, jak i średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Podczas uroczystej gali minister pracy i polityki społecznej przyznał nagrody 19 firmom.

Cieszę się, że II edycja konkursu cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Prawie 250 firm zgłoszonych do konkursu to najlepszy dowód na to, że wielu przedsiębiorcom bliska jest idea konkursu. Zdobywca tytułu „Kreatora miejsc pracy“, to firma dbająca o pracowników i ich rozwój, ale także o najlepsze warunki pracy – powiedział podczas gali Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Jakie były kryteria oceny? Głównym kryterium był wzrost zatrudnienia w firmie. Nie był to jednak jedyny czynnik decydujący o zwycięstwie. Znaczenie miało także zatrudnienie osób poniżej 30. roku życia, osób z grupy 50+ czy osób niepełnosprawnych. Pod uwagę brana była także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę oraz czy terminowo wypłacają im wynagrodzenia.

- Na sposób zarządzania firmą ma wpływ m.in. jej wielkość, dlatego nagrody przyznajemy w 5 kategoriach: mała, średnia firma przemysłowo-produkcyjna, średnia firma handlowo-usługowa oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa – przypomniał minister. Dostrzegamy, doceniamy i promujemy pozytywne praktyki, jak zatrudnianie pracowników na umowach o pracę, czy stosowanie dodatkowych systemów wynagradzania – dodał.

Do Kapituły konkursowej zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Spośród zgłoszonych prawie 250 firm tytuł „Kreatora miejsc pracy” oraz prawo posługiwania się przez rok logiem konkursu otrzymało 19 wyróżniających się firm.

Opracowanie: Marta Schodzińska

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 2 lipca 2015 r.