Międzynarodowa impreza sportowa osób 50+, czyli VII Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów III Wieku i Organizacji Senioralnych III Wiek na Start, odbyła się 16 maja w Łazach nad Zalewem Mitręga. Wśród zaproszonych gości był minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

W Senioradzie wzięło udział ponad 800 uczestników z 50 drużyn, w tym reprezentacja UTW z Austrii.

- Dbanie o seniorów to nie tylko zapewnienie im świadczeń emerytalnych i opieki zdrowotnej - powiedział minister Kosiniak-Kamysz. - To także umożliwienie im samorealizacji, aktywności fizycznej czy rozwijania pasji. Temu mają m.in. służyć placówki, powstające w ramach programu Senior-WIGOR. Jest to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. - Dla samorządów, które będą je tworzyć, zarezerwowano 370 mln zł - dodał minister.

Seniorada to największe wydarzenie sportowe tego typu w Polsce i Europie. W tym roku zostało powiązane z Obchodami 40-lecia powstania pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce.

Zawodnicy wystartowali w dziesięciu dyscyplinach m.in. zawodach pływackich, zawodach lekkoatletycznych, strzelectwie, tenisie stołowym, turnieju szachowym, przełajach rowerowych, turnieju brydżowym i kajakarstwie - w podziale na płeć i grupy wiekowe: 50+, 60+, 70+, i 80+.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 21 maja 2015 r.