Pomoc dla małopolskich firm energochłonnych, modernizacja trasy ekspresowej S1 oraz kolejowej E30 Kraków-Katowice, a także dodatkowe środki dla WUP w Krakowie - zakłada rządowy program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej.

– Przyjęty przez rząd program wzmacnia potencjał nie tylko Śląska, ale także Małopolski, w tym Krakowa. Naszym celem jest zwiększenie roli małopolskiego przemysłu w naszym regionie Europy. Chcemy także w ten sposób zachęcić przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Przyjęty przez rząd program zakłada wsparcie małopolskich przedsiębiorstw energochłonnych. W przygotowanym dla nich pakiecie znalazło się m.in. obniżenie obciążeń związanych z kosztami finansowania Odnawialnych Źródeł Energii. W skali całego kraju zarezerwowano na ten cel ok. 450 mln zł rocznie. Firmy zostaną także częściowo zwolnione z akcyzy na prąd. Skorzysta na tym 3,5 tys. firm, nie tylko w samej Małopolsce, ale w całym kraju.

Program dla Małopolski Zachodniej to także inwestycje. W planie zapisano m.in. budowę odcinków trasy ekspresowej S1 od Pyrzowic do Bielska-Białej. Większe będą środki na finansowanie inwestycji. Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone m.in. na modernizację trasy kolejowe E30 Katowice - Kraków oraz szereg inwestycji w ramach programu Łącząc Europę (CEF).

Program wskazuje również na potrzebę intensyfikacji działań rewitalizacyjnych. Pomoże w tym również przyjęty przez rząd projekt ustawy rewitalizacyjnej oraz zwiększenie środków budżetowych na dofinansowanie wkładu własnego do unijnych programów tego typu. Dzięki temu Małopolska otrzyma dodatkowe 47,7 mln euro.

W części dotyczącej rynku pracy zaplanowano m.in. zwiększenie budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na finansowanie programów zwiększających zatrudnienie, łagodzących skutki bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Większe będzie także dofinansowanie z budżetu przy projektach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzrost finansowania do 15% oznacza, że realizacja projektu może być dla jego uczestników darmowa.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 1 lipca 2015 r.