- Dziś na rynku pracy wymagane są umiejętności praktyczne –powiedział minister Kosiniak-Kamysz podczas otwarcia Kongresu. – Bez pełnego zaangażowania się w trakcie studiów w nakreślenie ścieżki zawodowej, trudno po ich skończeniu znaleźć pracę. Pakiet podstawowy, czyli uzyskanie tytułu magistra czy licencjata, już nie wystarcza. Na rynku pracy procentują odbyte podczas nauki praktyki, staże, praca na rzecz organizacji pozarządowych lub wolontariat.
 
Minister przypomniał wyniki badań „Bilans kapitału ludzkiego”. Dowodzą one, że pracodawcy poszukują ludzi młodych, ale umiejących pracować w grupie i tworzyć zespół. Wciąż doceniane są wybitne indywidualności, jednak coraz bardziej liczy się tworzenie dobrej drużyny. I właśnie w budowaniu takich umiejętności pomagają wyższe uczelnie i 346 Akademickich Biur Karier, które tam działają.
 
- Ich rola jest ogromna – stwierdził Minister Kosiniak-Kamysz. – Dzięki nim studenci mogą wybrać miejsce praktyk czy skorzystać z ofert Targów Pracy.
Minister mówił też o rządowych programach dla absolwentów, chcących rozpocząć karierę zawodową. - Zmniejszenie obciążeń dla pracodawców, zatrudniających młodych, jest priorytetem ministerstwa pracy. Dlatego wykorzystując europejskie „Gwarancje dla młodzieży” oraz nowe instrumenty, wprowadzone znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadziliśmy w tym obszarze szereg korzystnych rozwiązań.
Należą do nich m.in. skrócenie czasu oczekiwania na ofertę pracy w urzędzie do 4 miesięcy, bony zatrudnieniowe i migracyjne czy zwolnienie pracodawców zatrudniających młodych pracowników z opłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  – Na te cele w przyszłym roku mamy zarezerwowane 5,5 mld zł – przypomniał minister.
Zarekomendował też nowy projekt: „Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie”, realizowany wspólnie z BGK. Dzięki niemu absolwenci mogą uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę do wysokości 75 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. – Biznesplan może powstawać w trakcie studiów, we współpracy z nauczycielami akademickimi – stwierdził minister Kosiniak-Kamysz. – To tworzy doskonałą przestrzeń do pobudzania aktywności zawodowej młodych Polaków.
Minister przestrzegł przed sytuacją, jaka ma miejsce w Hiszpanii czy we Włoszech. – Ponad 50-procentowe bezrobocie wśród młodych ludzi budzi nie tylko zniechęcenie i frustrację, ale podważa zaufanie do integracji europejskiej. Zwrócił się również do osób dających pracę, które na Kongresie reprezentował Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, o współdziałanie w tej dziedzinie, w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.