MPiPS: dotacje w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego przyznane
\

W dniu 16 sierpnia 2013 r. Władysław Kosiniak - Kamysz przyznał dotacje w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. podwyższono kwotę środków przeznaczonych na realizację Programu o 500 000 zł, zatem łącznie przeznaczono kwotę do 8,5 mln zł. Złożone przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowanie wyniosło łącznie 19 960 475,74 zł. Kwota wnioskowanego zapotrzebowania na cele adaptacyjne i remontowe wyniosła 12 081 587,39 zł, natomiast kwota wnioskowanego zapotrzebowania na doposażenie placówek wyniosła 7 881 758 zł. Dokonano ostatecznego dostosowania ww. kwoty całkowitego zapotrzebowania do przeznaczonych na realizację Programu środków finansowych, stosownie do rankingu ofert sporządzonego według kryteriów określonych w Programie.

Więcej: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6342,resortowy-program-dofinansowania-standardow-placowek-wsparcia-dziennego-w-2013-roku-rozstrzygniety.html

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 22 sierpnia 2013 r.