"System monitoringu w zakładzie pracy nie powinien naruszać praw pracowników – wynika z przedstawionych przez organizacje społeczne opinii do opublikowanego ostatnio poszerzonego projektu założeń ustawy o monitoringu wizyjnym.

Jak ostrzegają związkowcy, system kamer w miejscu pracy oprócz nagrywania obrazu np. z ogólnodostępnej hali sprzedaży może objąć też pomieszczenia socjalne czy przebieralnie.

– Nie powinno być kamer wszędzie tam, gdzie pracownik korzysta z prawa do odpoczynku – twierdzi Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert NSZZ „Solidarność".

W nowych założeniach ustawy resort spraw wewnętrznych przewidział ograniczenie możliwości nagrywania pracowników w takich miejscach. Monitoring byłby zakazany tam, gdzie mógłby naruszyć godność człowieka".

Źródło: Rzeczpospolita