Szef resortu obrony narodowej zamierza zredukować liczbę etatów w podległych mu instytucjach. Od stycznia 2015 r. agencje mienia wojskowego i mieszkaniowa zostaną połączone w jeden urząd – agencji zasobów majątkowych wojska. W efekcie pracę ma stracić 250 osób. Takie zmiany przewiduje projekt założeń do ustawy o połączeniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) i Agencji Mienia Wojskowego (AMW) oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Trafił właśnie do konsultacji.

Zgodnie z proponowanymi zmianami osoby zatrudnione w AMW przejdą do drugiej jednostki w trybie art. 231 kodeku pracy.