Polski rynek potrzebuje więcej pracowników. Dzięki wzrostowi gospodarczemu, poprawie koniunktury i wyjściu niektórych branż z kryzysu, pracodawcy w znacznie mniejszym stopniu redukują zatrudnienia niż w latach poprzednich.

W I półroczu 2015 roku przedsiębiorcy zgłosili do urzędów pracy niespełna 14,4 tys. pracowników w ramach zwolnień grupowych. To niemal 32% mniej niż w I półroczu 2014 r – wynika z najnowszej analizy Work Service, przygotowanej na podstawie danych Wojewódzkich Urzędów Pracy. Najwięcej zwolnień dotyczy obszaru przetwórstwa przemysłowego i finansów, a największa poprawa widoczna jest w sektorze budowlanym. Maleje liczba zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych. Tak wynika z analiz Work Service na podstawie danych Wojewódzkich Urzędów Pracy z I półrocza 2014 i 2015 r. Od stycznia do czerwca br. firmy zgłosiły 14.395 pracowników do zwolnienia na terenie całego kraju. W tym samym okresie 2014 r. było ich 20.904.

Więcej: www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/O-1-3-mniej-zwolnien-na-polskim-rynku-pracy

Źródło: workservice.pl, stan z dnia 24 sierpnia 2015 r.