Firmy powinny skupić się na wszystkich obszarach, które świadczą o atrakcyjności oferty, bowiem pomijanie ważnych dla pracowników kwestii może znacznie utrudnić budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Wyzwania pracodawców

Największe wyzwania dla pracodawców będą dotyczyły dwóch aspektów: rekrutacji w obliczu umacniającej się pozycji kandydata oraz zatrzymania najlepszych pracowników w strukturach firmy. Rynek pracownika będzie szczególnie widoczny w branży nowoczesnych technologii, usług biznesowych oraz stanowisk inżynieryjnych i technicznych. W związku z tym, coraz częściej pracownicy rozważający zmianę pracy będą otrzymywać kontroferty od obecnych pracodawców. Aż 64% firm deklaruje, że składało w 2016 roku taką propozycję przynajmniej niektórym pracownikom.

Organizacje muszą zadbać o pozytywny wizerunek, niestandardowe metody rekrutacyjne oraz krótki proces – decyzyjny i rekrutacyjny. W związku z rosnącą liczbą ofert pracy na rynku bardzo ważna będzie szybkość w działaniu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której ze względu na zwłokę z podjęciem decyzji i złożeniem oferty, kandydat zdąży przyjąć ofertę innej firmy. Zdaniem Pawła Aniołkowskiego, doradcy HR z Hays Polandmłodsze pokolenia pracowników oczekują również innych form komunikacji z pracodawcami. - Wykorzystywanie mediów społecznościowych, poszukiwanie informacji oraz ofert pracy jest dla nich standardem, a od pracodawców wymagają większej aktywności online. Dlatego też firmy powinny poświęcać więcej uwagi swoim działaniom w internecie – twierdzi.

Zdecydowana większość firm przewiduje trudności z rekrutacją pracowników w 2017 roku. Dlatego też pracodawcy otwierają się na zatrudnienie obcokrajowców – głównie w hotelarstwie i sprzedaży. Od firm wymagać to będzie z jednej strony znajomości obowiązujących przepisów prawa, z drugiej natomiast – skutecznego zarządzania zróżnicowanymi kulturowo zespołami.

W kontekście rynku pracownika wyzwaniem będzie także odpowiadanie na zmieniające się oczekiwania pracowników w zakresie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych. Obecnie ogromne znaczenie ma praca elastyczna i możliwość pracy zdalnej. Kreatywni i dynamiczni kandydaci coraz częściej szukają również mniej sformalizowanego środowiska pracy i przyjaznej kultury organizacyjnej.

Polecamy: Trendy rekrutacyjne, które nasilą się w 2017 roku

 

Ważną kwestią będzie także digitalizacja, która obejmuje kolejno wszystkie branże i staje się koniecznością dla firm, które chcą umocnić swoją pozycję albo zbudować przewagę konkurencyjną na rynku. Nie bez powodu coraz więcej firm tworzy własne działy w tych kluczowych obszarach. Zarządzający będą musieli zmienić swój sposób myślenia i położyć większy nacisk na aspekty związane z cyfrowymi kompetencjami swoich pracowników.

Trendy w rekrutacji

Wraz ze zmieniającymi się trendami na rynku pracy, zmieniają się wymagania wobec procesu rekrutacji. Sukces odniosą firmy elastyczne, dostosowujące się do potrzeb rynku. Jednym z najsilniejszych trendów będzie wykorzystanie technologii i rozwiązań mobilnych. Rośnie również popularność grywalizacji – rozwiązań wprowadzających do rekrutacji elementy gier. Zastosowanie takich mechanizmów pozwala przyciągnąć uwagę kandydatów i bardziej ich zaangażować.

- Aby zmniejszyć ryzyko nietrafionych decyzji rekrutacyjnych, pracodawcy coraz częściej będą sięgać po kwestionariusze psychometryczne oraz testy online sprawdzające konkretne zdolności pracowników (np. analityczne lub werbalne) oraz ich dopasowanie zarówno do kultury organizacyjnej, jak i do zespołów, w których potencjalnie będą pracować – twierdzi Paweł Aniołkowski.

Rosnąca konkurencja na rynku i rozproszenie rekrutacji spowodują, że firmy będą musiały sięgnąć po innowacyjne rozwiązania, które pomogą uporządkować procesy. Zwiększy się zaawansowanie procesów outsourcingowych i popularność szytych na miarę rozwiązań. Jednak jak twierdzi ekspert Hays. z drugiej strony pracodawcy stają się coraz bardziej wymagający względem kompetencji kandydatów. – Przewidujemy, że zatrudniające firmy coraz chętniej będą korzystać z narzędzi, testów i metod sprawdzania ich na etapie rekrutacji – komentuje Aniołkowski.

Co przyniesie nowy rok?

Rok 2017 na polskiej scenie rekrutacyjnej upłynie pod znakiem digitalizacji i ogromnej konkurencji pracodawców w walce o talenty. Liczba wakatów rośnie przy jednoczesnej niewystarczającej podaży wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów na rynku. Jednym z rozwiązań może być uelastycznienie polityki migracyjnej i ułatwienie obcokrajowcom podjęcie pracy w Polsce. Z drugiej strony, konkurujące firmy będą musiały dopracować pozafinansowe elementy swoich ofert, aby zagwarantować swojej kadrze szansę na rozwój.

Źródło: Hays Poland