W „Meritum BHP” czytelnik znajdzie opracowania odnoszące się m.in. do:
1) organizacji ochrony pracy w zakładzie,
2) metodyki kontroli warunków pracy,
3) szkoleń z zakresu bhp,
4) obowiązków i praw pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp,
5) zarządzania ochroną pracy, w tym ocena ryzyka zawodowego i metody jego oceny,
6) wymagań w odniesieniu do maszyn, ich użytkowania, urządzeń technicznych, bezpieczeństwa pożarowego.
Szczegółowo omówiono procedury oraz identyfikację zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego (wraz z wzorami dokumentów - m.in. kart analizy i oceny ryzyka zawodowego), oszacowania, wyznaczenia ryzyka zawodowego, zamieszczając bardzo obszerne przykłady dla wybranych zawodów, np.: konstruktora programisty, montera urządzeń elektronicznych, frezera, dla prac wykonywanych na wysokości, kierowcy czy robotnika gospodarczego.

Zobacz także: Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy>>