Jestem teoretykiem, psychologiem wykładowcą, który w ciągu ostatnich 50 lat przeprowadził setki zajęć na wielu uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Podjęcie się roli mentora dla młodych absolwentów, aby pomóc im stać się bardziej wydajnymi nauczy-cielami oraz bardziej kreatywnymi badaczami, było kluczowym elementem mojej zawodowej tożsamości. Dodatkowo częścią mojej roli jako mentora jest modelowanie tych działań, jak również pokazywanie i przekazywanie własnych pomysłów zarówno moim współpracownikom, jak i studentom oraz społeczeństwu.

Sukces mentoringu zależy od czegoś więcej niż proste dzielenie się z mentees „sztuczkami zawodowymi”. Oprócz konkretnych strategii i taktyk, które wedle opinii mentora są konieczne, aby odnieść sukces w życiu zawodowym, kariera zawodowa powinna opierać się na wprowadzanych w życie wartościach. Dlatego też istotne jest dla mnie – a wierzę, że także dla innych poważnych mentorów – pokazywanie własnym postępowaniem, jak ważne jest bycie wyrozumiałym, dbałym oraz hojnym, jak również szczerym, sumiennym i uczciwym w swoich działaniach.
W świecie biznesu mentoring jest rzadziej praktykowany niż w środowisku edukacji – choć w rzeczywistości jest tam bardziej po-trzebny. Programy mentoringu powinny pomóc znaleźć więcej bohaterów pracujących w firmach na całym świecie. W ostatnich latach obserwowaliśmy wiele wręcz tragicznych skutków wywołanych przez korupcję i brak uczciwości w biznesie. W wielu przypadkach to właśnie liderzy promowali niemoralne praktyki, które wkrótce przeniknęły świat biznesu, wliczając w to spółki odno-szące sukces, takie jak np. Enron. Dlatego też potrzebujemy nowej generacji liderów, którzy będą promować odwagę moralną i w swoich organizacjach wykreują kulturę uczciwości, przeciwstawiając się korupcji i oszustwom. Starsi muszą uczyć młodszych, że na dłuższą metę najważniejsze w biznesie są uczciwość, prawość i dbałość o dobro społeczeństwa, a nie tylko dobro udziałowców spółki.

Mój Projekt Bohaterskiej Wyobraźni1 to organizacja non profit z siedzibą w San Francisco z wizją promowania bohaterskiego przywództwa korporacyjnego na świecie. Bohaterscy liderzy rozumieją, że ich kluczowym celem jest tworzenie angażującego wszystkich pracowników, w tym zarząd, miejsca pracy. Tylko to przyniesie firmie długoterminowe korzyści. W ramach projektu są prowadzone warsztaty, których celem jest pokazanie liderom, jak stać się mądrymi i efektywnymi „bohaterami dnia codziennego”. Bohaterami gotowymi poświęcić się dla dobra ogółu, pokazującymi to, co jest najlepsze w ludziach, będącymi wzorem do naśladowania.

Przenosząc się na pole pozabiznesowe, chciałbym również zachęcić mężczyzn do podjęcia się roli mentorów dla młodzieży z ich otoczenia, która dorasta bez ojca. Moje badania2 pokazują alarmujący trend istniejący w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie w innych państwach: zbyt wiele osób dorasta w rodzinach bez ojca. Ojcowie odgrywają kluczową rolę w motywowaniu chłopców do ciężkiej pracy w celu osiągnięcia sukcesów w życiu. Bez tej motywacji młodzi mężczyźni ponoszą porażkę zarówno na drodze edukacji, jak i w życiu w społeczeństwie. Stąd potrzeba, aby więcej mężczyzn podjęło się roli mentorów dla młodego pokolenia mężczyzn.

Opinia pochodzi z wrześniowego numeru Personelu Plus

dr Philip G. Zimbardo jest emerytowanym profesorem na Uniwersytecie Stanforda. Gość specjalny konferencji EDU TRENDY 2013.

 

Literatura

1 Heroic Imagination Project.
2 P.G. Zimbardo, N. Duncan, The Demise of Guy, [e-book], dostępny w: www.demiseofguys.com, dostęp: 13 sierpnia 2013 r.