Studia realizowane są w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji – stowarzyszeniem, które szkoli mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości i standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych PCM  (certyfikat PCM) i daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych. Studenci zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz działalności społecznej. Zajęcia prowadzą doświadczeni akademicy, praktykujący prawnicy, psychologowie, trenerzy komunikacji, negocjacji i autoprezentacji.

Zobacz także: Studia Podyplomowe: Mediacje rodzinne i karne obok biznesowych

Praktyczną wiedzę z zakresu mediacji przekażą wykładowcy PCM - profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE.

Zajęcia (180 godzin)  to przede wszystkim warsztaty i symulacje, w czasie których uczestnicy uczą się negocjować, mediować i rozwiązywać sytuacje konfliktowe – bez wygranych i przegranych stron.

 

Więcej informacji: http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-prawa-sadowego/mediacje-rodzinne-i-karne/