Millenialsi zgodnie przyznają, że niski poziom edukacji jest jednym z największych problemów dzisiejszego świata, który rodzi obawę o przyszłość. Aż 53% przedstawicieli pokolenia Y na świecie przyznało, że widzi coraz bardziej pogłębiającą się przepaść pomiędzy edukacją a zatrudnieniem, wynika z raportu „YouthSpeak 2015” przygotowanego przez organizację AIESEC i firmę doradczą PwC. Badanie potwierdza także, że millenialsi bardziej od wysokich zarobków cenią sobie zdobycie międzynarodowego doświadczenia i pracę w modelu work-life style.

Wyniki tegorocznego raportu wskazują, że takie wsparcie jest niezbędne – jego brak potwierdza 54% respondentów – a edukacja nie idzie w parze z oczekiwaniami studentów i potrzebami rynku pracy. Choć pokolenie Y uważa, że edukacja jest bardzo istotna dla dalszego rozwoju kariery (75%), to istnieje znaczący rozdźwięk między potrzebami młodych ludzi i rynku pracy a ofertą edukacyjną uczelni. Respondenci dali edukacji bardzo niski ogólny NPS (Net Promoter Score), oceniając swoje zadowolenie z doświadczenia uniwersyteckiego na poziomie -42.

Więcej: www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/2015/2015-08-13-o-jakiej-przyszlosci-marza-millenialsi.jhtml

Źródło: pwc.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2015 r.