Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 11,5 proc., bez zmian.

Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 10,0 proc. wobec 10,1 proc. poprzednio.

Najwyższa była w Hiszpanii: 23,9 proc., najniższa w Niemczech: 5,0 proc.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w listopadzie 2014 roku, według metodologii Eurostatu, spadła w Polsce do 8,2 proc. z 8,3 proc. w październiku - podał Eurostat.

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła do 11,4 proc. z 11,3 proc. w październiku.

ms/PAP