Lista honoruje polskie przedsiębiorstwa promujące wartości wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między kierownictwem i pracownikami. O pozycji firmy na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania Trust Index©) oraz audytu kultury organizacji i stosowanych programów i praktyk HR (Culture Audit©). Uczestników gali powitali przedstawiciele partnerów strategicznych badania Great Place to Work: Giełdy Papierów Wartościowych oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W tegorocznej edycji wyróżniono 17 firm zatrudniających ogółem ok. 12 tys. pracowników. Ogółem przebadano 33 firmy, które łącznie zatrudniają ponad 59 tys. osób.


Laureatów nagrodzono w dwóch kategoriach:

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2012: Organizacje zatrudniające do 500 pracowników
Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2012: Organizacje zatrudniające pow. 500 pracowników
Nazwa
Branża
Nazwa
Branża
1.
Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
Biotechnologiczna i farmaceutyczna
1.
Sabre Polska Sp. z o.o.
IT/Software
2.
Microsoft Sp. z o.o.
IT/Software
2.
Grupa IKEA w Polsce
Sieć Sprzedaży Detalicznej
3.
Bristol-Myers Squibb w Polsce
Biotechnologiczna i farmaceutyczna
3.
Atos
IT/Consulting
4.
SAS Institute Sp. z o.o.
IT
4.
Elica Group Polska sp. z o.o.
Produkcyjna: AGD
5.
S.C. Johnson Sp. z o.o.
FMCG/Chemiczna
5.
DHL Express (Poland)
Transportowa
6.
Hitachi Data Systems (Polska)
Usługi finansowe /Księgowość
6.
Phoenix Contact WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Produkcyjna: elektronika
7.
Hilti (Poland) Sp. z o.o.
Budowlana
 
 
8.
LG Chem Poland Sp. z o.o.
Produkcyjna: elektroniczno - chemiczna
 
 
9.
SKOK Ubezpieczenia
Usługi finansowe /Ubezpieczenia
 
 
10.
Medtronic Poland
Sprzęt medyczny
 
 
11.
OCHNIK Sp. z o.o.
Sieć sprzedaży detalicznej
 
 

Przyznano również dwie nagrody specjalne – za wyjątkowe praktyki.

Do nagrody „Wspólna wizja – Inspiracja” nominowane były 4 firmy: Bristol-Myers Squibb w Polsce, Grupa IKEA w Polsce, Hilti (Poland) Sp. z o.o. oraz Novo Nordisk Pharma. Nagrodę otrzymała firma Novo Nordisk Pharma w uznaniu dla konsekwencji w realizacji wspólnej wizji i wartości Novo Nordisk Way oraz bardzo wysokiej spójności wszystkich stosowanych programów i praktyk HR.

Firma Microsoft otrzymała nagrodę „Równowaga Praca – Życie” w uznaniu dla dostrzegania przez nią ludzkich potrzeb i pasji pracowników, promowania przez nią rozwiązań prorodzinnych (Program Working Parent) oraz różnych elastycznych form pracy. Do tej nagrody nominowane były: Bristol-Myers Squibb w Polsce, Grupa IKEA w Polsce, Microsoft oraz Novo Nordisk Pharma.

Galę najlepszych miejsc pracy Polska 2012 otworzyła Katarzyna Jabłońska, dyrektor Biura Kadr Giełdy Papierów Wartościowych. Giełda Papierów Wartościowych jako prężnie rozwijająca się instytucja wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z rozwojem najlepszych miejsc pracy, czyli pracodawców, którzy potrafią w swoich organizacjach prowadzić specjalne programy motywacyjne, wzmacniające zaangażowanie pracowników. Następnie głos zabrała p. Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przyznała, że w pierwszej edycji badania PKPP Lewiatan poddał się badaniu. Pozwoliło to zweryfikować obraz konfederacji jako pracodawcy i stwierdzić, w jakiej rzeczywistości funkcjonuje. Wyniki posłużyły do przeprowadzenia restrukturyzacji i zmiany wielu elementów polityki zarządzania, które przyczyniły się do polepszenia sprawności funkcjonowania firmy. Pani Bochniarz podkreśliła, iż konkurs tym różni się od wielu innych, że mocno angażuje pracowników. To pozwala pracodawcy przejrzeć się jakby w lustrze i zobaczyć, co tak naprawdę pracownicy sądzą o miejscu pracy. Wszystkim zależy, aby się z nim identyfikowali. Jest to szczególnie istotne w czasach kryzysu. Te firmy, w których jest porozumienie między zarządzającymi a pracującymi, gdzie współpraca jest autentyczna, mają zdecydowanie większą szansę, aby poradzić sobie w trudnych czasach, m.in. dzięki lojalności pracowników i zaufaniu do zarządzających. To są ważne elementy efektywnego działania firmy.
Gościem specjalnym gali był Minister Michał Boni z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zwrócił on uwagę na to, że miejsce pracy współczesnego człowieka coraz częściej ma charakter mobilny. Stąd m.in. bardzo trudno dopasować wymagania tych, którzy są pracodawcami i oczekują konkretnych rozwiązań do oczekiwań i aspiracji wykonujących pracę. To spotkanie dwóch stron na rynku pracy jest jednak punktem wyjścia do określenia czym może być najlepsze miejsce pracy. Niewątpliwie jego cechą będzie praca interesująca. Wymagana przez dzisiejszy świat mobilność przekłada się na to, że chcemy mieć zadania, które nie będą rutynowe. Od pracowników oczekuje się kreatywności. A to wymaga znów inspiracji, kontaktów, ale też umiejętności poddania się ocenie i przyjęcia informacji zwrotnej. Bycie w pracy w XXI w. jest wielowymiarowe, szczególnie dla młodych generacji, coraz częściej oznacza łączenie obowiązków z przyjemnością, z twórczą radością z pracy i odczuwaniem satysfakcji z wykonywanych zadań. Minister uczestnikom gali życzył aby podczas takich konkursów wyłaniani byli najlepsi z najlepszych. Dzięki temu Polska będzie szybko pokonywać dystans, który dzieli ją od najlepszych.

Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników czwartej edycji badania, Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu GPTW Institute Polska przedstawiła podsumowanie tegorocznych wyników badania.  Przypomniała, iż badanie opiera się na modelu Great Place to Work®, w którym zaufanie jest kluczowym pojęciem. Jeśli pracownicy ufają kierownictwu firmy, są dumni ze wspólnych osiągnięć, a jednocześnie współpracują w atmosferze koleżeństwa, to nie wahają się powiedzieć, że ich firmy to „Wspaniałe Miejsca Pracy”. Średnio 75% pracowników firm wyróżnionych w tym roku ma właśnie taką opinię o swoim pracodawcy, podczas gdy w sondażu ogólnopolskim przeprowadzonym przez instytut w lutym tego roku, tylko 42% osób wyraziło podobną opinię. Mamy do czynienia z różnicą wynoszącą aż 33%. W ubiegłym roku ta różnica była znacznie mniejsza i wynosiła 24%. Co to oznacza? Z jednej strony mamy do czynienia z gorszą w tym roku opinią o firmach w sondażu ogólnopolskim, w ramach którego przebadano 1019 pracujących osób, ale z drugiej strony jakość wyróżnianych w badaniu miejsc pracy jest wyższa w porównaniu z poprzednią edycją badania. Oznacza to, że w Polsce działają firmy prowadzące świadomą i konsekwentną politykę tworzenia jak najlepszych warunków pracy dla zatrudnionych. Owocuje to znakomitą opinią pracowników o firmie, wysokim poziomem zaufania do pracodawcy oraz zaangażowaniem. Maria Zakrzewski podkreśliła, iż każda firma prowadząca taką politykę wie, że to się opłaca.

Po pamiątkowym zdjęciu wszystkich Laureatów, goście mieli okazję wysłuchać koncertu szant w wykonaniu zespołu pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zespół „Szczury Lądowe” wspierany jest przez firmę w ramach projektu ORLEN Pasja, w ramach którego pracownicy mogą uzyskać wsparcie na realizację ciekawych projektów indywidualnych bądź zbiorowych. W 2012 r. przy wsparciu firmy wyda również swoją płytę.

Więcej informacji o wyróżnionych firmach oraz przykłady stosowanych przez nie najlepszych praktyk można znaleźć na stronie www.najlepszemiejscapracy.pl

Relacja ukaże się w Personelu Plus