Prezes ZUS ogłosił graniczne kwoty przychodu mające wpływ na prawo do pobierania emerytury i renty. Dotyczą one rocznego rozliczania się ze świadczeń osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego.

28 444,40 zł – to suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, która obejmuje: 2242,20 zł - od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.; 2406,80 zł - od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.; 2426,50 zł - od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.; 2356,30 zł - od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r.; 2391,20 zł - w grudniu 2011 r. Natomiast kwota 52 824,80 zł jest sumą kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń. Przy czym: 4164,00 zł – dotyczy okresu od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.; 4469,70 zł - od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.; 4506,30 zł - od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.; 4376,00 zł - od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r.; 4440,80 zł – w grudniu 2011 r.

Źródło: www.zus.pl