Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale ubiegłego roku PKB wzrósł o 2,7 proc. w ujęciu rocznym, a w całym 2013 r. o 1,6 proc. Jak ocenia ekonomistka, do wzrostu przyczyniła się strategia firm, które inwestowały więcej pieniędzy, a także ograniczały do minimum swoje zapasy.

"Pozwalało im to lepiej zarządzać płynnością krótkoterminową - tym co w okresie osłabienia gospodarczego ma szczególne znaczenie. Można zatem powiedzieć, że sposobem firm na osłabienie gospodarze w 2013 r. było nie zmniejszanie kosztów przez restrukturyzację zatrudnienia, a zarządzanie zapasami." - tłumaczy dr Starczewska-Krzysztoszek.