Prawie połowa pracowników uważa, że pracodawcy nie udzielają urlopów w pełnym wymiarze, ale tylko 3 proc. składa skargi do Państwowej Inspekcji Pracy - informuje Polska Konfederacja Pracodawców Lewiatan, powołując się na badania GfK Polonia i dane PIP.

Lewiatan poinformował w środę, że z badań GfK Polonia - zrobionych na zlecenie organizacji - wynika, iż 48 proc. Polaków uważa, że ich pracodawca udziela urlopów w pełnym wymiarze, a 45 proc. twierdzi, że przestrzega przepisów BHP.
Ankieta wykazała, że lepiej oceniamy własnych pracodawców, a gorzej tych, którzy nas nie zatrudniają. "Stwierdzenie +mój pracodawca udziela urlopów w pełnym wymiarze+ za prawdziwe uznało 48 proc., nie zgodziło się z tym 46 proc., 6 proc. odpowiedziało nie wiem" - napisano w komunikacie.
Natomiast na pytanie o wszystkich pracodawców, 49 proc. respondentów odpowiedziało, że nie udzielają oni urlopów w pełnym wymiarze, przeciwnego zdania było 40 proc., a 11 proc. odpowiedziało, że nie wie.
"Dane Państwowej Inspekcji Pracy z przeprowadzonych kontroli pokazują, iż skargę na nieprawidłowe udzielanie urlopów wypoczynkowych składa niespełna 3 proc. pracowników. W tym zakresie odnotowano również najmniejszą skalę wykroczeń. Tylko 1,1 proc. kontrolowanych pracodawców nie udzieliło pracownikowi urlopu na czas" – mówi cytowana w komunikacie dyrektor departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan Małgorzata Rusewicz.
Ponadto z badań wynika, że także w kwestii przestrzegania przepisów BHP pracownicy lepiej oceniają własnych pracodawców niż wszystkich pozostałych. "Przy ocenie stwierdzenia +mój pracodawca przestrzega zasad BHP+ 45 proc. ankietowanych odpowiedziało +zdecydowanie tak+ lub +raczej tak+, natomiast 48 proc. +zdecydowanie nie+ lub +raczej nie+, 7 proc. nie udzieliło odpowiedzi" - wskazuje Lewiatan.
Jeśli chodzi o ogólną ocenę przestrzegania regulacji BHP przez pracodawców, to 50 proc. respondentów uznało, że nie przestrzegają oni tych zasad, 40 proc. było innego zdania, a 10 proc. odpowiedziała, że nie wie.
Badanie na zlecenie PKPP Lewiatan przeprowadził instytut GfK Polonia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 2000 osób, w wieku 15+. Badanie odbyło się w dwóch turach, w drugiej połowie stycznia br. Wykorzystano wywiady bezpośrednie w domach respondentów. (PAP)