Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający może wymagać od wykonawcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę, kiedy charakter zamówienia tego wymaga. To podstawowe zmiany, jakie niesie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że sama nowelizacja nie wystarczy, by wybierać rzeczywiście najlepszą ofertę. Potrzeba przede wszystkim odpowiedniego podejścia, właściwych procedur oraz – co najważniejsze – dobrych praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu rozstrzygania przetargów.

Zabezpieczenie interesu pracowników oraz ich miejsc pracy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych, dlatego resort pracy, OPZZ i Konfederacja Lewiatan apelują do zamawiających o uwzględnianie klauzul społecznych w przetargach publicznych.

Więcej o klauzulach społecznych w zamówieniach publicznych na: http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl