Płatnicy najczęściej pytają o nowe numery kont, jak wykonać przelew, jak go opisać, czy stare konta są jeszcze aktywne – mówi w rozmowie z Wolters Kluwer rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Mamy mnóstwo telefonów, a nie ma sensu blokować infolinii, wyczekiwać i tworzyć korków – dodaje.

Rzecznik ZUS przypomina, że od 1 stycznie nie trzeba w specjalny sposób opisywać przelewów. Wystarczy wpisać w tytule przelewu "składki". Nowy numer konta zawiera nasz indywidualny identyfikator, dzięki temu składki na pewno trafią na nasze rozliczenia.
Informacje na temat zasad opłacania składek od 1 stycznia 2018 roku i indywidualnego numeru rachunku składkowego dostępne są na stronie ZUS www.zus.pl/eskladka.

Nowy numer rachunku można samemu sprawdzić w wyszukiwarce NRS dostępnej pod adresem www.eskladka.pl. Wystarczy podać NIP i PESEL.

ZUS poinformował dziś, że rozliczył już 103,5 tys. składek. To również potwierdza, że nowy system działa, a wpłaty docierają do ZUS.

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS
Od 1 stycznia składki opłaca się jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, wystarczy tylko jeden przelew łącznie na:
  -  ubezpieczenia społeczne,
  -  ubezpieczenie zdrowotne,
  -  Fundusz Pracy,
  -  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  -  Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wystarczy zwykły przelew
Nie ma już potrzeby korzystania w banku ze specjalnej opcji "przelew do ZUS". Od 1 stycznia składki opłaca się zwykłym przelewem, takim, jak np. za prąd.

Więcej na ten temat: Wszystkie składki ZUS na jednym przelewie. Nowe konta są już aktywne >>

Wpłaty na nowe rachunki
Każdy płatnik otrzymał swój własny numer rachunku do wpłaty składek. Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr i zawiera numer identyfikujący ZUS, a ostatnie jego 10 cyfr  to  numer NIP płatnika.

Więcej na ten temat: Warto sprawdzić poprawność swojego nowego indywidualnego numeru rachunku składkowego >>

ZUS sam rozliczy składki
Przedsiębiorcy muszą zsumować składki i wpłacić je na jednym przelewie. Każdą wpłatę ZUS sam podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej. Podzieloną wpłatę rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Zaległości w opłacaniu składek mogą pozbawić prawa do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa
Nowe zasady rozliczania składek mogą wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata z tytułu należnych składek zostanie rozliczona na najstarszą zaległość. Jeżeli przedsiębiorca ma zadłużenie na koncie w ZUS, wpłaty zostaną rozliczone na najstarsze zaległości.

Jeżeli zgłosiłeś się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a masz zaległości na koncie, Twoja wpłata najpierw rozliczy zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Nie będziesz mógł opłacić bieżących składek, zanim nie uregulujesz zaległości. To może spowodować, że nie będziesz miał prawa do zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa – przypomina ZUS. Jeśli Twoje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało, możesz wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Taką zgodę wyrażamy w uzasadnionych przypadkach - informuje Zakład.

Więcej informacji: www.zus.pl/eskladka