Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682) Prezes ZUS w komunikacie z dnia 18 lutego 2015 r. ogłosił kwotę świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy.

Od dnia 1 marca 2015 r. wynosi ona:

1) za 1 miesiąc - 10,43 zł

2) za 2 miesiące - 20,77 zł

3) za 3 miesiące - 31,26 zł

4) za 4 miesiące - 41,60 zł

5) za 5 miesięcy - 52,06 zł

6) za 6 miesięcy - 62,40 zł

7) za 7 miesięcy - 72,87 zł

8) za 8 miesięcy - 83,28 zł

9) za 9 miesięcy - 93,71 zł

10) za 10 miesięcy - 104,09 zł

11) za 11 miesięcy - 114,44 zł

12) za 12 miesięcy - 124,94 zł

13) za 13 miesięcy - 135,32 zł

14) za 14 miesięcy - 145,73 zł

15) za 15 miesięcy - 156,12 zł

16) za 16 miesięcy - 166,51 zł

17) za 17 miesięcy - 176,99 zł

18) za 18 miesięcy - 187,35 zł

19) za 19 miesięcy - 197,80 zł

20) za 20 miesięcy - 208,17 zł.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.