Zmiana dotyczy inspektorów PIS oraz kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy – wyjaśnia Michał Ilnicki, zastępca dyrektora departamentu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Według nowych przepisów pracownicy obu inspekcji będą musieli, przed pójściem na kontrolę np. w zakładach mięsnych, wykonać badania sanitarne.
Taki wymóg wynika z przepisów unijnych, tj. rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139, s. 1).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.