„Nie wszyscy, którzy przychodzą do urzędów pracy, chcą aktywnie poszukiwać miejsca pracy” – przyznał minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w TVP1.

Poinformował, że MPiPS przygotowuje reformę urzędów pracy. „Zakłada ona profilowanie osób i kierunkowanie ich bardzo precyzyjnie do doradców zawodowych. Zakłada również połączenie ośrodków pomocy społecznej z urzędami pracy, by aktywizować tę grupę, która jest długotrwale bezrobotna” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

W reformie podjęty będzie też temat ubezpieczenia zdrowotnego. „Tutaj jesteśmy na finale rozmów z ministrem zdrowia, by oddzielić ubezpieczenie zdrowotne od statusu bezrobotnego, nie utrudniając dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego, bo to prawo ma każdy i ono wynika z konstytucji” – podkreślił minister pracy.

„Myślę, że dojdziemy do tego rozwiązania i to będzie zmiana usprawniająca pracę i wyodrębniająca grupę, która naprawdę chce szukać pracy, a pozostawiająca dostęp do świadczeń medycznych dla wszystkich” – dodał.

W ubiegłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" napisała, że MPiPS chce ukrócić fałszywe bezrobocie i wśród planowanych zmian szykuje takie rozwiązanie, aby bezrobotny, który odmówi przyjęcia już pierwszej oferty z urzędu pracy, został wykreślony z rejestru na 9 miesięcy i stracił dostęp do bezpłatnej służby zdrowia.

Ministerstwo pracy w połowie lutego informowało, że do konsultacji społecznych trafił projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego celem ma być wzrost skuteczności urzędów pracy. Proponowane zmiany zakładają m.in., że urzędy pracy, które lepiej znają lokalne uwarunkowania, będą miały większą swobodę działania, a jednocześnie staną się bardziej aktywne w pozyskiwaniu ofert pracy od pracodawców.

Projekt przewiduje monitorowanie i promowanie efektywności działań urzędów pracy, aby nagradzać te urzędy i te rozwiązania, które najskuteczniej wprowadzają bezrobotnych na rynek pracy.

Jednocześnie przewidziano profilowanie rodzajów pomocy w zależności od indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych według trzech kategorii: bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia oraz bezrobotni oddaleni od rynku pracy.

Dla osób, które generalnie dobrze sobie radzą na rynku pracy, urzędy będą miały ofertę doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dla tych osób, które wymagają uzupełnienia lub aktualizacji kwalifikacji, będą dostępne staże i szkolenia. Osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i od lat pozostające poza rynkiem pracy zostaną objęte kompleksowym programem aktywizacji, który pozwoli im nabyć umiejętności i kwalifikacje, umożliwiające powrót na rynek pracy.