Projekt Kontrola pracowników - możliwości techniczne i dylematy prawne jest przedsięwzięciem pionierskim w skali ogólnopolskiej. Traktując o jednym z najbardziej dyskusyjnych problemów współczesnego środowiska pracy, stwarza płaszczyznę do tak niezbędnej obecnie współpracy na linii NAUKA-BIZNES.
Celem konferencji jest ustalenie granic legalności kontroli pracownika w szeroko rozumianym miejscu pracy. Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych zajmujących się powyższą problematyką oraz do sfery biznesu - wszystkich tych przedsiębiorców, których interesuje temat kontroli pracownika.
W trakcie konferencji odbędą się prelekcje, panele dyskusyjne oraz prezentacje dotyczące stosowania takich narzędzi, jak m.in.: wariografia, telefonia komórkowa, GPS-y, tachografy, kontrola poczty służbowej, podsłuchiwanie i nagrywanie rozmów telefonicznych, elektroniczna ewidencja czasu pracy, kontrola dostępu, oprogramowanie komputerowe, pułapki kryminalistyczne, monitoring audiowizualny, alkomaty, narkotesty, rewizje, i badania psychologiczne.

Termin spotkania: 3-4 kwietnia 2008 r.
Miejsce spotkania: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Cena:300 PLN

Kontakt z organizatorem:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Magdalena Kuba
Tel. kom. +48 604 481 030
Poczta elektroniczna: magdalena.kuba@kontrolapracownika.pl