W 2012 roku minęło 10 lat od ogłoszenia I Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” - wspólnej inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowej Inspekcji Pracy.

Główny inspektor pracy ufundował liczne nagrody dla laureatów. Grawerowane plakiety otrzymali właściciele najbezpieczniejszych zakładów rolnych. Nagroda specjalna głównego inspektora pracy - zamiatarka zawieszana na ciągniku - przypadła rolnikowi z woj. lubelskiego za wprowadzanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym oraz wyjątkową dbałość o ergonomię i porządek w pomieszczeniach gospodarskich i warsztatowych. Wszyscy laureaci wojewódzcy dostali ufundowane przez głównego inspektora pracy zestawy środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.

Dużym zainteresowaniem wśród rolników i zwiedzających cieszyło się stoisko informacyjne, zorganizowane na terenie targów przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Dla uczniów szkół rolniczych zorganizowano konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy, wzbogacony emisją filmów instruktażowych. Inspektorzy pracy udzielali rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a wszystkim zainteresowanym - także porad prawnych z zakresu prawa pracy. Do odwiedzenia punktu informacyjno-doradczego PIP zachęcały wypożyczone z muzeum techniki rolniczej dwa egzemplarze zabytkowych ciągników. Można było także obejrzeć wystawę plakatów, przybliżających dobre praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.