Istotę powodzenia w procesie rekrutacji coraz częściej stanowi właściwe zaprezentowanie posiadanych umiejętności miękkich. To kombinacja kompetencji interpersonalnych i społecznych, które umożliwiają nam efektywne zarządzanie sobą w kontaktach z innymi, zarówno w środowisku zawodowym jak i prywatnym. Brak ich znacznie ogranicza nasze szanse na odniesienie sukcesu na rynku pracy, niezależnie od branży, w której działamy. W przypadku wykwalifikowanych inżynierów, również na stanowiskach zarządzających, posiadanie umiejętności miękkich jest stawiane zaraz po wiedzy technicznej.

–  Jak wynika z naszych obserwacji, zdaniem przeważającej części firm, dla których rekrutujemy inżynierów, posiadanie dobrze ukształtowanych kompetencji miękkich jest wymogiem wręcz niezbędnym u poszukiwanego kandydata – komentuje Kamila Idzik-Kielnar, konsultant Experis Engineering, agencji zatrudnienia, specjalizującej się w rekrutacji inżynierów. – Co warte zauważenia, kompetencje miękkie stawiane są na równi ze znajomością języków obcych, - dodaje Idzik-Kielnar.
Inżynierowie nie zajmują w ramach organizacji stanowisk odizolowanych od reszty współpracowników.

Coraz częściej w ramach swoich zadań muszą wchodzić w interakcje z innymi, czy to poprzez dostarczanie konkretnych informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji czy będąc ogniwem łączącym kluczowe procesy. 
Popyt na kompetencje miękkie jest widoczny zarówno w grupie stanowisk, w których niezbędny jest kontakt z klientem, np. inżynier sprzedaży, jak i tych, które wymagają dobrej komunikacji w ramach prowadzonych działań, do których należą liderzy projektów, czy inżynierowie w działach rozwoju. Nie ma też znaczenia czy poszukiwany jest pracownik na stanowiska specjalistyczne czy też wyższego szczebla. Posiadanie kompetencji miękkich jest istotne na każdym poziomie struktury organizacyjnej, zarówno u podwładnych, jak i u osób zarządzających.

– Inżynierowie dostrzegają zmiany w stawianych wobec nich wymaganiach. Coraz częściej już u młodych kandydatów widać wysiłek, jaki wkładają w pracę nad swoimi mocnymi stronami i obszarami do rozwoju, a także chęć kształtowania swojej osobowości i umiejętności jak najwcześniej – to z pewnością zaprocentuje w przyszłości pomagając im stać się bardziej atrakcyjnymi kandydatami dla przyszłych pracodawców, – komentuje Kamila Idzik-Kielnar.

Pośród najbardziej cenionych u pracowników firm inżynieryjnych i technicznych kompetencji miękkich wymieniane są umiejętność komunikowania się z innymi, nastawienie na współpracę w grupie, profesjonalizm, elastyczność w działaniu, asertywność, motywacja, skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach, a także zaangażowanie w wykonywane działania. Elementami, które w ciągu ostatnich 2-3 lat zyskały na znaczeniu są również wzrost znaczenia realizacji projektów i zorientowanie na pracę o charakterze projektowym. Zaistniała zmiana warunkuje konkretne wymagania i postawy, których oczekuje się zarówno od bieżących pracowników, jak i potencjalnych kandydatów.
Kompetencje miękkie są wypadkową charakteru i jako takich trudniej się jest ich nauczyć. Nie jest to jednak niemożliwe. Pracodawcy decydują się zatem często na rekrutację pracowników z potencjałem, inwestując w rozwój ich umiejętności poprzez szkolenia czy też, w przypadku kadry menedżerskiej, sesje coachingowe lub współpracę z mentorem. Rola ta po części należy również do menedżerów, którzy powinni wspierać poszczególnych członków zespołu inżynierskiego poprzez codzienną pracę z nimi, swoje realne zaangażowanie w ich rozwój, dzielenie się wiedzą, oddelegowywanie bardziej odpowiedzialnych zadań lub umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach branżowych. O sukcesie takiej współpracy i jej efektywności decyduje nie tylko rodzaj zastosowanego narzędzia, ale właśnie wspomniany potencjał pracownika.

Nie jest łatwo wybrać właściwą osobę z poszukiwanymi zdolnościami. Zwłaszcza wtedy, kiedy poszukuje się kandydatów już posiadających wiedzę i doświadczenie. W tej kwestii wsparciem dla firm technicznych i inżynieryjnych okazują się być wyspecjalizowane agencje zatrudnienia, które znajomość rynku oraz posiadane zasoby Talentów, umiejętnie łączą z odpowiednim ich dopasowaniem do przyszłego pracodawcy- zarówno pod kątem wymaganych kwalifikacji, jak i kompetencji miękkich.

Źródło: ManpowerGroup, www.manpowergroup.pl