To główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 3584 i 3618), którego drugie czytanie odbędzie się podczas trwającego posiedzenia Sejmu.

Projekt m.in. likwiduje administracyjną egzekucję należności alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa (prowadzoną przez urzędy skarbowe) i pozostawia jedynie egzekucję sądową (komorniczą). Należna gminom część (40 proc.) środków odzyskanych od rodziców, którzy nie płacą alimentów, będzie trafiać tylko do tej gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie tak jak dotychczas - 20 proc., a kolejne 20 proc. do gminy dłużnika.

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego – pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego – przysługują osobom, które nie mogą wyegzekwować alimentów zasądzonych na dzieci. Świadczenia są wypłacane przez gminę, a rodzic, który nie płaci alimentów, ma obowiązek zwrócić je państwu.

Projekt m.in. likwiduje administracyjną egzekucję należności alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa (prowadzoną przez urzędy skarbowe) i pozostawia jedynie egzekucję sądową (komorniczą).

Obecne dwutorowe egzekwowanie należności nie jest w pełni skuteczne, a egzekucja administracyjna jest kosztowna. Zgodnie z projektem, należna gminom część (40 proc.) środków odzyskanych od rodziców, którzy nie płacą alimentów, będzie trafiać tylko do tej gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Obecnie ta gmina otrzymuje 20 proc., a kolejne 20 proc. dostaje gmina dłużnika. 60 proc. odzyskanych pieniędzy będzie - tak jak dotąd - stanowić dochód budżetu państwa. Po śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów kwoty zasądzonych alimentów nie będą wliczane do dochodu osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rząd przyjął projekt 23 czerwca br., 29 czerwca 2015 r. projekt wpłynął do Sejmu. 30 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 7 lipca tego roku odbyło się pierwsze czytanie projektu, następnie Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym proponuje poprawki o charakterze legislacyjnym.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 21 lipca 2015 r.