Rozmowa rekrutacyjna prowadzona w formie rozmowy video to dość nowa, ale coraz częściej wykorzystywana przez firmy metoda pierwszego kontaktu z kandydatem.

Jest formą pośrednią pomiędzy rozmową telefoniczną a bezpośrednim spotkaniem. Dzięki temu, że osoby rozmawiające widzą się nawzajem, mogą obserwować swoje zachowanie i być ze sobą w bardziej bezpośrednim kontakcie, rozmowa taka dostarcza większej ilości informacji niż rozmowa telefoniczna. Z drugiej strony, kandydat nie musi bezpośrednio przyjeżdżać na spotkanie, co może być kłopotliwe w sytuacji, w której przebywa on w innym, odległym mieście. „Pamiętajmy, że wiele osób przebywa obecnie na emigracji zarobkowej. Chcąc wrócić do kraju, osoby te często szukają pracy jeszcze będąc za granicą. Rozmowa video pozwala efektywnie szukać pracy i spotykać się z pracodawcami mimo tego, że fizycznie kandydat jest w innym kraju, setki kilometrów od siedziby pracodawcy” – podkreśla kolejny powód efektywności rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych on-line prezes Praca.pl, Krzysztof Kirejczyk.

Źródło: inf. pras. Praca.pl, stan z dnia 16 listopada 2011 r.