Każdy pracownik ma prawo do regeneracji i wypoczynku od pracy. Służą temu liczne przepisy gwarantujące przerwy od pracy, odpoczynki – dobowe, tygodniowe, jak i prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Zasadą jest, że pracownik powinien go wybrać w całości w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. 
 
Dobrym sposobem zmobilizowania zatrudnionych powstrzymujących się przed wykorzystaniem zaległego urlopu może być zagrożenie odpowiedzialnością porządkową oraz wskazanie przepisu zobowiązującego pracodawcę do udzielenia zaległości do końca września. Wówczas brak współpracy pracownika w wybraniu dawnego wypoczynku pracodawca ma prawo potraktować jako działanie na jego szkodę, narażanie go na odpowiedzialność za wykroczenie, jak i jako naruszenie organizacji pracy.