Prezydent chce zakazać zatrudnienia na miejsce zwalnianych pracowników osób z agencji pracy tymczasowej oraz wysokich kar dla firm łamiących tę zasadę.
Obowiązujące od 24 stycznia tego roku nowe przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych mówią, że pracodawca ma prawo zatrudnić takich pracowników, nawet jeśli w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających ten fakt dokonywał zwolnień grupowych. Prezydent Lech Kaczyński, podpisał tę ustawę 16 stycznia 2009 r. Teraz chce ją zmienić. Według prezydenckiego projektu, który trafił już do Sejmu, zatrudnianie pracowników z agencji pracy tymczasowej w zakresie i na stanowisku podobnym do tego, jakie pełnił pracownik stały, ma się stać niezgodne z prawem i podlegać karze grzywny. Będą je nakładać inspektorzy pracy. W uzasadnieniu prawnicy prezydenta napisali, że obowiązujące od trzech dni przepisy nie chronią dostatecznie interesów pracowników i zachęcają pracodawców do zastępowania pracowników stałych pracownikami tymczasowymi. Z taką argumentacją nie zgadzają się pracodawcy.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Katarzyna Bartman, 26 stycznia 2010 r.