Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Przepisy dotyczące kanału samochodowego

W sprawie ustalenia wymogów dla kanałów w warsztacie samochodowym, częściowo można posługiwać się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 25, poz. 209 z późn. zm.). Rozporządzenie ustala w zakresie wymiarów kanału, między in.: długość kanału powinna być większa niż długość pojazdu, określona przepisami w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, powiększona o długość schodów, o ile znajdują się na końcu kanału; szerokość kanału powinna wynosić 0,6 do 0,8 m w przypadku naprawianych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz 0,7 do 1,0 m, w przypadku naprawianych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t; głębokość powinna wynosić od 1,3 do 1,8 m, a wewnątrz kanału powinny znajdować się przesuwne platformy lub stałe boczne stopnie umożliwiające mechanikowi zajęcie pozycji podwyższonej. Kanały powinny:

  • mieć zapewnione odwodnienie oraz co najmniej nawiewną wentylację;
  • być wyposażone w oświetlenie światłem możliwie rozproszonym,
  • oświetlającym miejsce pracy oraz światłem skupionym o bezpiecznym napięciu zasilania, kierowanym w razie potrzeby na elementy pojazdu (lampa przenośna lub na elastycznym wysięgniku);
  • być wyposażone w półki wewnętrzne na narzędzia i klucze;
  • być wyposażone w urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej: 20 kN, w odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz 115 kN, w odniesieniu do pozostałych pojazdów.

Zamiast kanałów coraz częściej stosowane są podnośniki umożliwiające pracę z pozycji posadzki warsztatu samochodowego. W tym wypadku przestaje istnieć problem utrzymania czystości kanału, oświetlenia kanału, odwodnienia i wentylacji. Podnośniki powinny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), a w przypadku podnośników wyprodukowanych przed 2003 r., w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.