Na pytanie „co może mieć negatywny wpływ na morale pracowników?”, menedżerowie odpowiadali w następujący sposób:

Brak odpowiedniej, szczerej komunikacji – 25%

Mikrozarządzanie poszczególnymi pracownikami – 18%

Brak dostrzegania sukcesów, jakie osiągają pracownicy – 18%

Strach przed utratą pracy – 17%

Wzmożony wysiłek wkładany w prace przez dłuższy czas – 16%.

Natomiast odpowiedzi na pytanie „Co jest najlepszym lekarstwem na spadek morale?” wyglądały następująco:

Dobra komunikacja – 37%

Programy uznaniowe – 22%

Comiesięczne nagrody za wyjątkowe osiągnięcia – 16%

Eventy sprzyjające integracji grupy – 9%

Niespodzianki w postaci drobnych upominków – 9%

Dodatkowe dni wolne – 2%

Źródło: www.hrreporter.com/articleview/19165-lack-of-communication-main-source-of-low-employee-morale-survey,

stan z dnia 24 października 2013 r.