W obwieszczeniu z dnia 25 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1594) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił tekst jednolity rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Załączony do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 1380).