W Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada br. opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

W obwieszczeniu z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1641) Minister Obrony Narodowej ogłosił tekst jednolity rozporządzenia z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Załączony do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 63, poz. 326); 2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1477); 3) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1492).

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2014 r.