W obwieszczeniu z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 320) Minister Infrastruktury i Rozwoju ogłosił tekst jednolity rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 192). Załączony do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2014 r. poz. 26).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.