Zezwolenia na pracę uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce, nie dłużej jednak, niż przez 3 lata. - To potwierdza fakt, że migracja z Ukrainy do Polski nadam ma charakter tymczasowy - podkreślono w raporcie.

77 proc. migrantów zarobkowych nie miało do czynienia z oszustwem w ramach współpracy z pośrednikiem pracy. Prawie połowa respondentów, którzy padli ofiarą oszustwa, skarży się na całkowitą niezgodność rzeczywistych i deklarowanych warunków pracy, 43 proc. musiało zapłacić za zatrudnienie i tzw. "pakiet dokumentów".

Z raportu wynika, że 64 proc. ukraińskich migrantów planuje nadal pracować za granicą. W Polsce 59 proc., w Niemczech 17 proc., w Czechach 10 proc. Na korzyść Polski - czytamy w analizie - przemawia położenie geograficzne, pozytywne doświadczenie, poziom wynagrodzenia, brak bariery językowej.  Polska nadal pozostaje krajem docelowym dla 86 proc. migrantów zarobkowych z Ukrainy.

Sprawdź procedurę w LEX: Przebieg procesu zatrudnienia obywatela Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy >

Bardzo pozytywnie i raczej pozytywnie swoje doświadczenie pracy w Polsce ocena prawie 70 proc. ukraińskich migrantów, 25 proc. respondentów oceniło swoje doświadczenie jako neutralne.

 


Prezes Foreign Personnel Service Paweł Kaługa uważa, że nad wynikami ankiety powinna zastanowić się nie tylko strona polska. Zbyt wymowne są powody wyjazdu Ukraińców do pracy za granicę. Główną przyczyną takiej decyzji pozostanie krytyczna sytuacja gospodarcza w ich ojczyźnie. Jednocześnie nie może cieszyć fakt, iż powodem rezygnacji z wyjazdu coraz częściej jest posiadanie przez respondentów satysfakcjonującej pracy w Ukrainie - podkreślił.

W raporcie zwrócono uwagę, że czwarta migracja zarobkowa obywateli z Ukrainy jest migracją zarobkową. Na pytanie co przekonało pana lub panią do wyjazdu do pracy za granicę, 31 proc. respondentów odpowiedziało, że trudna sytuacja gospodarcza w kraju. 44 proc., że niskie wynagrodzenie. Na brak pracy w zawodzie wskazało 4 proc. ankietowanych, na niestabilność polityczną w kraju 2 proc.

Sprawdź w LEX: Jakie dokumenty powinien złożyć obywatel Ukrainy, który chce kupić w Polsce udziały w spółce z o.o. oraz świadczyć w niej pracę? >

Z badania wynika, ze 78 proc. migrantów zarobkowych wykonywało pracę poniżej swoich kwalifikacji, z czego 52 stanowią osoby z wyższym i niepełnym wyższym wykształceniem. Przyczynami tego stanu rzeczy są: trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie, nieznajomość języka, brak zapotrzebowania na wyuczony zawodów.

 


Wprowadzenie ruchu bezwizowego skłoniło obywatelu Ukrainy do pierwszego wyjazdu do pracy za granicę, szczególnie tych, którzy mieli już paszport biometryczny. Po raz pierwszy w 2017 r. do pracy za granicę wyjechało 30 proc. respondentów, w 2018 było to 25 proc.

Sprawdź w LEX: Czy żonę cudzoziemca, która przebywa na ternie RP, można zatrudnić bez dodatkowego zezwolenia na pracę? >

W sondażu zaznaczono, że Polska pozostanie dla obywateli z Ukrainy krajem pierwszego wyjazdu do pracy za granicę. Jest to jedyny kraj UE, które umożliwił legalne zatrudnienie obywatele Ukrainy w ramach ruchu bezwizowego. W 2017 r. po raz pierwszy do Polski przyjechało 91 proc. pracowników zarobkowych, w 2018 r. 93 proc. Pierwszy wyjazd trwał trzy miesiące dla 54 proc. respondentów w 2017 r., dla 64 proc. w 2018 r.

Badanie zostało wykonane między 20 grudnia 2018 r. a 15 stycznia metodą wywiadów telefonicznych na podstawie skonstruowanego kwestionariusza. Wielkość próby badawczej to 1025 respondentów w wieku od 18 lat ze wszystkich regionów Ukrainy, z wyjątkiem Krymu i okupowanych obwodów.

Czytaj też: Rynek pracy odczuje skutki twardego brexitu>>

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Wykonywanie pracy za granicą a bhp >

Zatrudnienie cudzoziemca - ostatnie zmiany >

Jakie dokumenty/pozwolenia są konieczne, aby zatrudnić obywatela Turcji? >