Poniżej informacja, które dni, wypadające miedzy świętami w tym roku, będą wolne od pracy w MRPiPS, a które dni wyznaczono do ich odpracowania. Ustalił to dla wszystkich resortów Zarządzeniem nr 9 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Wolne 2 maja (wtorek), czynne 13 maja (sobota)

- Wolne 16 czerwca (piątek), czynne 24 czerwca (sobota)

- Wolne 14 sierpnia (poniedziałek), czynne 9 września (sobota)

Źródło: MRPiPS