Zgodnie z pismem do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wlicza się osoby niepełnosprawne od dnia przedstawienia pracodawcy aktualnego dokumentu potwierdzającego wystąpienie u pracownika szczególnego schorzenia.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wskazało, iż pracodawca może zaliczyć ponownie pracownika do schorzenia szczególnego od dnia dostarczenia przez niego do pracodawcy orzeczenia o szczególnym schorzeniu. Należy zapamiętać przede wszystkim, iż nie ma można uznać za ciągłość w schorzeniach szczególnych nawet jeśli wynikają z kolejnych wydanych orzeczeń.