Zarówno pod względem liczby wystawców, jak i zakresu prezentowanej oferty tegoroczne SAWO zapowiada się wyśmienicie. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się ponad 230 firm z 23 państw - wśród nich polscy i międzynarodowi liderzy branży. W dwóch pawilonach (3 i 3A) oraz na terenie otwartym Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawcy zaprezentują najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia dla służb ratowniczych. Na targach nie zabraknie nowości rynkowych, premierowych produktów prezentowanych w ramach Klubu Premier SAWO, a także prestiżowych nagród przyznanych w ramach konkursu Grand Prix SAWO oraz o Złoty Medal MTP.

W tym roku po raz pierwszy obszernie poruszona zostanie tematyka ergonomii. W ramach Strefy Ergonomii odbędzie się VIII Forum Ekonomiczne, prezentacja „Ergonomia w Volkswagen Poznań”, a na specjalnej wystawie pokazane zostaną rozwiązania i produkty ergonomiczne firm Dalmec, Ejendals, Granberg, JSP oraz stanowiska pracy biurowej przygotowane przez Fabrykę Mebli Biurowych MARO.

Na SAWO obecne będą kluczowe dla tematyki targów instytucje i stowarzyszenia: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa O/Wielkopolski.

Know-how behapowca
Nieodłączną częścią targów SAWO są specjalistyczne, starannie dobrane konferencje, przygotowane przez partnerów i media branżowe. W tematykę targów idealnie wpisuje się spotkanie pt. „Ograniczanie zagrożeń zawodowych związane z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy”. Mocnym punktem programu będzie konferencja „Zdrowie pracownika zyskiem firmy wraz z debatą Służba bhp - dziś i jutro”, podczas której poruszona zostanie tematyka indywidualnych i społecznych konsekwencji niewłaściwych warunków pracy w Polsce, w tym kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Ciekawie zapowiada się dyskusja nad interpretacją definicji wypadku, która przysparza wiele trudności i nieporozumień oraz temat dotyczący potrzeby integracji środowiska służby bhp. Wartym uwagi będzie z pewnością „VIII Forum Ergonomiczne” poruszające problem ergonomicznego projektowania przestrzeni produkcyjnej i biurowej. Dobre praktyki wdrożone w swoich przedsiębiorstwach zaprezentują m.in. firmy Farm Frites Poland, GKN Driveline, Skanska, BASF oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy. Ciekawie zapowiada się wykład eksperymentalny na temat przechowywania materiałów łatwopalnych oraz dyskusja o przyczynach wypadków podczas pracy na wysokościach i sposobach zapobiegania im.

Wiedza strażacka
Jedną z atrakcji SAWO będzie obecność na targach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na terenie otwartym przed pawilonem 3A prezentowany będzie sprzęt ratowniczy, zakupiony przez wielkopolskich strażaków, w tym najnowszej generacji samochód dowodzenia i łączności, który umożliwia utworzenie w pełni funkcjonalnego sztabu akcji w każdym miejscu w Polsce. Przedstawione zostanie też nowoczesne narzędzie edukacyjne - niezwykle atrakcyjny „domek dymowy”. Widowiskowo zapowiada się również pokaz bezpiecznej pracy w zbiornikach oraz akcji ratowniczej połączony z ewakuacją osoby nieprzytomnej. Kulminacją strażackich atrakcji będzie punktowana konferencja szkoleniowa „Skuteczna ochrona przeciwpożarowa – mniejsze straty dla ludzi i środowiska”.

W tym samym czasie
Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO obędą się równolegle z Międzynarodowymi Targami Zabezpieczeń SECUREX oraz Międzynarodowymi Targami Instalacyjnymi INSTALACJE.

Źródło: sawo.mtp.pl