Jednym ze współczesnych wyznaczników kierunku, w jakim podąża teoria zarządzania jest inteligencja emocjonalna, która decyduje o skuteczności wszystkich pozostałych działań lidera.
Do podstawowych zadań lidera należy wzbudzanie rezonansu (współbrzmienia) rozumianego jako umiejętność wprowadzania pozytywnych emocji w szeregi grup pracowniczych i całej organizacji. Uzyskanie rezonansu powoduje zbudowanie przychylności członków grupy, która pozwala na wyzwolenie w nich tego co sprawia, że stają się najlepsi w swoim fachu. Przy budowie inteligentnej emocjonalnie organizacji wyzwaniem dla lidera staje się praca nad emocjami członków organizacji, co jest niezbędne, aby lider mógł skutecznie poznawać, zmieniać i tworzyć rzeczywistość emocjonalną – zarówno w sferze pojęć, przyzwyczajeń, norm w wypadku zespołów, jak i kultury w przypadku dużych organizacji i grup. Kolejnym zadaniem jest rozpoznanie rzeczywistości idealnej, a następnie przekazanie wizji tej rzeczywistości, w której każdy członek organizacji łatwo znajdzie swoją rolę. We współczesnym ujęciu zagadnienia przywództwa wyraźnie odrzuca się tradycyjne podejście polegające na koordynowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu członków organizacji z powierzonych im zadań. Naturalne przywództwo, uwzględniające emocje jednostki to niewątpliwie przyszłość.

źródło: HRNews/praca.wp.pl, 14 marca 2008 r.