Innowacyjne zarządzanie wiekiem
\

KONSULTANT HR jest bezpłatną innowacyjną aplikacją wspierającą zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach.

Program powstał w ramach projektu realizowanego przez Firmę Fuda i Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie pn. "Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50. roku życia", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

KONSULTANT HR służy zwiększeniu efektywności pracy, przepływu wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami w różnym wieku w firmie, w tym przedłużeniu aktywności zawodowej pracownic w wieku powyżej 50 lat, m.in. poprzez tworzenie zespołów pracowniczych, w których pracownica w wieku powyżej 50. roku życia pełni rolę mentora (nauczyciela) wobec młodszego pracownika. Opracowany model działania ma wzmocnić transfer wiedzy strategicznej "know-how" w zespołach oraz zwiększyć wykorzystanie potencjału pracowników w wieku 50+ z możliwością modyfikacji pełnionej roli w firmie.

Więcej: www.hrstandard.pl/2014/08/25/zarzadzaj-wiekiem-innowacyjnie-2

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.