Raport Wall Street Journal i Open Air pokazuje, że zadowoleni pracownicy:

- pozostają średnio w danej firmie dwa razy dłużej niż ich mniej zadowoleni koledzy,

- są dwukrotnie bardziej pewni, że w ich firmie ich potencjał został maksymalnie wykorzystany,

- o 65% dłużej czują wysoki poziom energii,

- o 58% częściej deklarują gotowość przerwania swoich czynności, by pomóc koledze potrzebującemu pomocy,

- o 98% bardziej identyfikują się z wartościami swojej organizacji,

- o 189% częściej są gotowi rekomendować swoją firmę znajomym.

Polecamy: Kształtowanie kultury organizacyjnej: firmowy bieg z przeszkodami

Biorąc pod uwagę, że wszystkie te zachowania, postawy i odczucia pracowników mocno wspierają cele biznesowe firm, staje się oczywiste, że satysfakcja załogi jest motorem napędzającym sukces rynkowy.

Kultura organizacyjna sprzyjająca satysfakcji pracowników

Autorzy raportu Globoforce jako podstawę zadowolenia z pracy wskazują doskonale dopasowaną do oczekiwań pracowników kulturę organizacyjną. Przytaczają przykłady firm słynących z dobrej kultury organizacyjnej, takich jak Google, Intel czy JetBlue. Podają dane potwierdzające wielką siłę przyciągania, jaką mają te słynne firmy wobec pracowników. Z pewnością bogate firmy o znanych globalnie markach mają więcej środków, by przyciągnąć dobrych kandydatów. Jednak istotne jest, że wszystkie świadczenia, jakie otrzymują pracownicy renomowanych firm, które w tak zdecydowany sposób zatrzymują ich w firmie, są efektem dobrej kultury organizacyjnej, a nie odwrotnie (dobra kultura organizacyjna nie wynika ze świadczeń na rzecz pracowników).

Jak zbudować efektywną kulturę organizacyjną?

Standardowe metody osiągania satysfakcji załogi obejmują trzy uzupełniające się warunki: dopasowanie, akcentowanie pozytywów i prorozwojowość. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te cechy kultury organizacyjnej można osiągnąć poprzez staranne zaplanowanie i wykonywanie procedur przypisanych funkcji HR w firmach. Nie są to działania kosztowne, mieszczą się one w podstawowym kanonie przedsięwzięć działów HR. Kluczowa dla uzyskania dopasowania, pozytywności i rozwoju jest umiejętna praca tego pionu wspomagana odpowiednią postawą i działaniami menedżerów wszystkich szczebli, w tym oczywiście zarządu firmy.

Dopasowanie

Dopasowanie (alignment) dotyczy zarówno dopasowania pracownika do jego roli w firmie, jak i ogólne dopasowania pracownika do firmy. Chodzi tu o pełną zgodność pomiędzy wartościami, przekonaniami i wizją pojedynczego pracownika a wartościami, przekonaniami i wizją organizacji. Sprawienie, że pracownicy widzą, jak oni sami pasują do szerszego kontekstu aktywuje ich poczucie przynależności, własnego znaczenia i wartości.

Akcentowanie pozytywów

Zadowoleni pracownicy mają pozytywne nastawienie i dobry nastrój. Prowadzi to do ogólnie dobrego klimatu w organizacji. W badaniu z 2011 roku, obejmującym pracowników call center firm z grupy Fortune 500, dowiedziono, że pracownicy, którzy byli w gorszym nastroju gorzej obsługiwali klientów, potrzebowali większej liczby przerw w pracy i ogólnie wykazywali niższą o 10% produktywność.

Interesującą metodę podnoszącą nastrój w pracy testowali badacze z Kent University. Sprawdzili oni, jak na poziom optymizmu pracowników wpływa wyrażenie i pozyskanie wyrazów wdzięczności od współpracowników. Okazało się, że pisanie listów z wyrazami wdzięczności dla kolegów z pracy przyniosło następujące efekty:

- wzrosło poczucie szczęścia i zadowolenie z życia,

- zmniejszyły się objawy depresyjne u badanych osób.

W badaniu „Mood Tracker” wykonanym wiosną 2013 Globoforce stwierdziło, że gdy stworzono pracownikom okazję do pochwalenia innych za dobrą pracę, znacząco częściej określali oni siebie jako zaangażowanych. Ponadto 89% pracowników stwierdziło, że wolą, aby wskazywano im, co zrobili dobrze, niż co zrobili źle. W innym raporcie tej firmy 94% menedżerów HR potwierdziło, że pozytywna informacja zwrotna ma większy wpływ na poprawę wyników pracy.

Zobacz: Kultura innowacyjności i programy rozwojowe pomagają zatrzymać specjalistów w firmie

Warto tu przytoczyć słowa Gretchen Rubin, autorki bestsellera The New York Times, „The Happiness Project”: „Miejsce pracy ze znacznie większym prawdopodobieństwem stanie się szczęśliwym miejscem, jeśli są w nim wdrożone praktyki zapewniające, że ludzie są regularnie chwaleni i nagradzani za dobrze wykonaną pracę i gdzie czują, że ich zadowolenie jest ważne dla pracodawcy”.

Zapewnianie rozwoju

Trzecim istotnym czynnikiem służącym zapewnianiu satysfakcji pracowników jest zapewnianie rozwoju. Ponieważ wszyscy chcielibyśmy, by nasze życie, w tym przedsięwzięcia zawodowe miały głębszy sens, pragniemy osiągnąć coś znaczącego, ważna jest świadomość, że pracodawca stwarza dla tego odpowiednie warunki. Wiele badań potwierdza, iż możliwości rozwijania kariery są konsekwentnie wymieniane wśród priorytetów zawodowych. Pracodawcy, podążając za potrzebami pracowników, powinni zadbać o to, by dostępne warianty rozwijania kariery były bardziej kreatywne, mniej tradycyjne. Niezbędne jest uwzględnienie przesunięć poziomych w strukturze organizacyjnej, wykorzystanie możliwości wyznaczania zadań specjalnych, umożliwianie treningu międzyfunkcyjnego.

Podsumowanie

Budowanie kultury organizacyjnej, która uszczęśliwi pracowników, jest zadaniem trudnym. Potwierdzają to dane, zgodnie z którymi, chociaż satysfakcja pracowników warunkuje w znacznym stopniu sukces firmy, jest ona w coraz mniejszym stopniu osiągana w praktyce. Jak pokazują statystyki przytaczane przez autorów raportu, stopień zadowolenia z pracy systematycznie spada każdego roku w ciągu ostatnich 25 lat. Z pewnością warto podjąć starania, by odwrócić ten niekorzystny trend, tym bardziej że wiele działań prowadzących do podwyższenia stopnia satysfakcji pracowników nie wymaga żadnych nakładów finansowych, a jedynie zrozumienia potrzeb pracowników i uwzględnienia ich w polityce personalnej firmy.

Dział HR, czy też w mniejszych firmach pojedynczy menedżerowie HR, mogą w sposób spektakularny wpłynąć na efekty firmy, opracowując procedury budujące pozytywną kulturę organizacyjną, gwarantując dobre dopasowanie pracowników i promując mechanizmy wspierające ich rozwój.

Autor: Joanna Mandrosz 

Fragment artykułu pochodzi z Serwisu HR