„W sierpniu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych z urzędów pracy” – poinformował GUS.

Dodano, że na koniec sierpnia okazało się, iż do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w lipcu br. Zaznaczono jednocześnie, że było ich więcej niż sierpniu 2013 r.

Z danych zaprezentowanych przez Urząd wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia 2014 r. wyniosła 1 mln 853 tys. 2 osoby, z czego 968,1 tys. stanowiły kobiety. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych okazała się niższa niż w lipcu o 25,3 tys. osób, czyli o 1,3 proc.

W ujęciu rocznym liczba ta spadła o 230,0 tys. osób, tj. o 11 proc. GUS przypomniał, że w analogicznym okresie 2013 r. odnotował spadek tylko o 9,9 tys. osób, czyli o 0,5 proc.

„W stosunku do lipca 2014 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w lubuskim (o 2,3 proc.), łódzkim (o 2,1 proc.), dolnośląskim (o 1,9 proc.), oraz małopolskim, opolskim i śląskim (po 1,8 proc.)” – napisano komunikacie GUS.

W porównaniu z sierpniem 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, a najbardziej znaczący spadek odnotowano w: lubuskim (o 17,1 proc.), wielkopolskim (o 15,3 proc.), dolnośląskim (o 13,9 proc.), pomorskim (o 12,5 proc.), małopolskim (o 11,7 proc.) oraz śląskim (o 11,6 proc.).

„Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,4 proc.), kujawsko-pomorskim (15,8 proc.), zachodniopomorskim (15,2 proc.), świętokrzyskim (14,6 proc.) i podkarpackim (14,5 proc.)” – wskazał Urząd.

Najniższą stopą bezrobocia mogły się pochwalić w sierpniu br. województwa: wielkopolskie (8,1 proc.), śląskie (9,9 proc.), małopolskie (10,0 proc.) oraz mazowieckie (10,1 proc.).

GUS podał, że do urzędów pracy w sierpniu zgłosiło się 182,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 17,3 tys. mniej niż w lipcu br. i o 20,7 tys. mniej niż w sierpniu 2013 r.).

„Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 148,0 tys. osób, tj. 81,0 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 78,3 proc., przed rokiem – 79,3 proc.) - czytamy w komunikacie.

Z danych Urzędu wynika ponadto, że w sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,1 tys. ofert pracy, podczas gdy w lipcu było to 96,5 tys., a przed rokiem 77,2 tys. „W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 74,5 tys. osób (w tym 21,8 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc), osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 4,2 tys. wolnych miejsc pracy” – wskazano w komunikacie.

Dodano, że z danych z końca sierpnia wynika, iż 238 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 18,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 3,7 tys. osób. W analogicznym okresie ub.r. takie deklaracje złożyło 367 zakładów pracy, które planowały zwolnić 32,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 8,9 tys. osóbGus podał również, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec sierpnia wyniosła 1.853,2 tys. osób. 
 
Siła nabywcza przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2014 r. wzrosła w skali roku o 3,7 proc. wobec wzrostu o 3,6 proc. w lipcu oraz wzrostu o 0,9 proc. w sierpniu 2013 roku.
W okresie styczeń–sierpień płaca realna brutto była wyższa niż przed rokiem o 3,7 proc. wobec wzrostu o 1,7 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.
(PAP)