W okresie ośmiu miesięcy płaca realna brutto była wyższa niż przed rokiem o 1,7 proc.