GUS podał informację o bezrobociu w grudniu 2012 r.
\

Zgodnie z danymi GUS w grudniu 2012 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2011 r.

Mniejsza niż przed miesiącem, ale większa niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Mniej osób niż w listopadzie 2012 r. i grudniu 2011 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu grudnia 2012 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w listopadzie 2012 r. W porównaniu do grudnia 2011 roku liczba ofert zwiększyła się. Podstawowe miesięczne wyniki za grudzień 2012 r.:

- bezrobotni zarejestrowani - 2136,8 tys.

- stopa bezrobocia rejestrowanego - 13,4 proc.

- bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) - 244,1 tys.

- osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) - 165,4 tys.

- oferty pracy - 23,1 tys.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 30 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 30 stycznia 2013 r.