Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Katarzyną Nałęcz, HR Manager oraz Moniką Mrzygłód-Urbaniak – Customer Sercvice Relationship Manager, odpowiedzialną za organizację „Girls in ICT Day” w Cisco Systems Poland oraz dzięki uczestnictwu w spotkaniu „Girls in ICT Day”.
 

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują, uczą i współpracują. Firma została założona w 1984 r. przez niewielką grupę informatyków ze Stanford University. Od tego czasu inżynierowie Cisco są liderami na rynku technologii wykorzystujących protokół sieciowy IP. W 2012 r. firma obecna jest w 165 krajach, gdzie ma ponad 500 biur i zatrudnia ponad 63 tys. pracowników na całym świecie. Cisco nadal kontynuuje tradycję nowatorskich rozwiązań, co widać w oferowanych przez firmę produktach i rozwiązaniach. Kluczowymi obszarami, na których koncentrują się działania firmy są routing i switching oraz zaawansowane technologie, takie jak: komunikacja IP, bezpieczeństwo sieciowe, bezprzewodowe sieci LAN, sieci SAN, sieci domowe, systemy obsługi komunikacji wizualnej oraz usługi sieciowe. Cisco jest liderem rynku w szeregu obszarów, takich jak routing i switching, zintegrowana komunikacja, łączność bezprzewodowa, czy zabezpieczenia sieciowe.
Firma Cisco odpowiedzialna jest za szereg historycznych zmian technologicznych, a ich tradycja widoczna jest w działalności firmy także dzisiaj. Firma pomogła skatalizować ruch branży w kierunku komunikacji IP, a obecnie zajmuje centralną pozycję w procesie zmian systemów komunikacyjnych całego świata. Strategią Cisco jest ciągła zmiana – podążanie za rynkiem i kształtowanie go w sposób, który przynosi korzyści klientom firmy. Dzięki wielu zmianom i kolejnym, które nastąpią w ciągu 3-5 lat, sieć ulega transformacji w stronę platformy, która zmienia sposób, w jaki żyjemy.
Cisco dba również o zróżnicowane, innowacyjne i przyjazne współpracy środowisko pracy, które dobrze wpływa na pracowników, klientów i partnerów. Stawiając na zróżnicowane środowisko pracy, budowę społeczeństwa opartego na wiedzy oraz różnorodność umożliwiającą najlepszy rozwój firmy, w 2012 r. firma Cisco po raz drugi na świecie, a pierwszy raz w Polsce, zaangażowała się w inicjatywę popularyzującą branżę ICT i studia na kierunkach ścisłych wśród uczennic liceów. Akcja pod hasłem „Girls in ICT Day” co roku na całym świecie odbywa się w ostatni czwartek kwietnia. W 2012 r. dzień ten wypadał 26 kwietnia.

Girls In ICT Day

Akcja „Girls in ICT Day” to światowy dzień organizowany przez International Telecommunication Union (ITU – Międzynarodowa Organizacja ICT, http://girlsinict.org), organizację ONZ, zajmującą się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. W tym dniu firmy telekomunikacyjne i agencje rządowe zapraszają studentki i uczennice liceów do udziału w sesjach i prezentacjach poświęconych karierze w branży ICT. Branża ICT najczęściej kojarzona jest jako typowo męska. Dlatego też spotkania takie mają na celu zachęcić uczennice szkół ponadpodstawowych (akcja skierowana jest do dziewcząt w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat) do wyboru ścisłych kierunków studiów, a w przyszłości kariery w branży informacyjno-komunikacyjnej. Według danych GUS, tylko 10 proc. studentów kierunków IT to kobiety. Zachęcając dziewczęta i młode kobiety do budowania swojej ścieżki kariery w branży ICT w każdy ostatni czwartek kwietnia przedsiębiorstwa, firmy, szkoły wyższe oraz wiele innych instytucji na całym świecie otwiera swoje drzwi i organizuje wydarzenia mające na celu przedstawienie uczennicom i studentkom korzyści z kariery w branży ICT. Inicjatywa ma pomagać w wyrównywaniu szans kobiet i wpływaniu na podejmowanie przez nie decyzji o przyszłej karierze, wskazywać młodym kobietom zalety wyboru zawodu, który włączy je do wysoko wyspecjalizowanych kadr w nauce, sferze badań i rozwoju oraz innych kluczowych dla gospodarki dziedzinach. ITU chce promować równość płci i wzmacniać pozycję społeczną kobiet poprzez korzystanie przez nie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Według badań IDC Cema dostarczającej badań i analiz rynku ICT na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (CEMA), do 2015 r. aż w 90 proc. zawodów we wszystkich sektorach gospodarki wymagane będzie posiadanie umiejętności technicznych. W tym samym czasie liczba specjalistów IT wzrośnie do poziomu około 700 tys. To ogromna szansa niedoceniana przez dziewczęta. Branża IT i kierunki z nią związane są wprawdzie coraz częściej wybierane przez kobiety, jednak nadal ważna jest ich popularyzacja, gdyż wciąż wiele dziewcząt w Polsce rezygnuje ze ścieżki kariery w branży nowych technologii nie rozumiejąc korzyści, jakie otwierają się przed specjalistami IT. „Pomimo że kobiety coraz chętniej podejmują pracę w dziedzinach tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn i szturmem zdobyły sektor SET (Science, Engineering, Technology), branża IT nadal pozostaje silnie zmaskulinizowana. Jak wynika z badania European Schoolnet (EUN), kobiety stanowią zaledwie 27 proc. kierowników ds. systemów informatycznych. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku inżynierów zajmujących się sprzętem komputerowym - tu kobiety zajmują zaledwie 9 proc. stanowisk. Wysokie stanowiska akademickie w dziedzinie inżynierii i technologii pełni mniej niż 6 proc. kobiet. W Europie, jak również w Polsce, procent kobiet studiujących kierunki informatyczne jest nadal niewielki. Stąd Unia Europejska stara się zmienić tę sytuację i zachęca kobiety do studiowania na kierunkach technicznych”. Wyniki badania „Gender Research” przeprowadzonego w 2010 r. przez EUN na zlecenie firmy Cisco Systems dowodzą, że uczennice polskich szkół bardzo dobrze opanowują podstawowe umiejętności obsługi komputera, są utalentowane w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Wybierają też informatykę jako jeden ze swoich ulubionych przedmiotów (91 proc. polskich uczennic zainteresowanych jest technologiami ICT). Mimo to mniej niż połowa z nich zamierza podjąć wyższą edukację w tym kierunku oraz realizować karierę zawodową w sektorze ICT.
Dlatego też, rozumiejąc m.in. jaką wartość stanowi równowaga płci w zespole, Cisco od 2011 r. jest członkiem inicjatywy „Girls in ICT”. Celem Cisco jest zachęcenie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów inżynierskich. Zwłaszcza na kierunkach technicznych, których absolwenci należą do najbardziej poszukiwanych i najwyżej opłacanych pracowników, z możliwością zatrudnienia na całym świecie. Na takich studiach kobiet jest wciąż za mało, mimo że część z nich – ta, która osiąga dobre wyniki z przedmiotów ścisłych i ma wszechstronne zainteresowania - mogłaby tam właśnie najpełniej rozwinąć skrzydła. Dziewczyny chętniej wybierają tymczasem studia humanistyczne, uznawane za bardziej „kobiece”, niekoniecznie jednak zapewniające stabilną pozycję na rynku pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Jak już wspomniano tradycyjnie pracę w branży IT postrzega się jako domenę mężczyzn, m.in. dlatego, że kojarzy się ona najczęściej z programowaniem. Jednak branża IT rozwija się i oferuje coraz bardziej różnorodne możliwości pracy: w sprzedaży rozwiązań teleinformatycznych, w marketingu, w działach inżynierskich czy w działach wsparcia. Branża cały czas się zmienia i powstaje coraz więcej nowych miejsc pracy, o które z powodzeniem mogą ubiegać się kobiety. Stąd firma Cisco chce to propagować, m.in. poprzez wspomniana inicjatywę.
Spotkanie „Girls In ICT” ma również zachęcać otoczenie młodych kobiet, tzn. rodziny, szkoły, media oraz pracodawców do zmiany percepcji roli kobiety w branży ICT. Te bowiem środowiska mają duży wpływ na kształtowanie zainteresowań – w tym wypadku młodych kobiet - i przełamywanie stereotypów.

Geneza inicjatywy w Cisco

Globalnie w Cisco, zarówno na stanowiskach technicznych jak i biznesowych pracuje obecnie 22 proc. kobiet. W Polsce stanowią one kilkanaście procent załogi. Od dłuższego czasu firma podejmuje różne aktywności w celu zwiększenia liczby zatrudnionych kobiet. Przykładowo Cisco zaangażowane jest w tworzenie różnego rodzaju grup na portalach społecznościowych, gdzie podkreśla się, że firma otwarta jest na zatrudnianie kobiet, zachęca do dyskusji na forach. Również w ogłoszeniach rekrutacyjnych podkreśla się, że Cisco jest firmą otwartą na zróżnicowanych pracowników. Firma stara się też monitorować rynek pod kątem obecności potencjalnych kandydatek do pracy.
Czemu jednak w Cisco zabiega się o większe zróżnicowanie płci wśród pracowników? Z jednej strony kobiety postrzegane są jako bardzo dobre, szybko się uczące pracownice. Z drugiej im bardziej zróżnicowany zespół pracowniczy, tym lepsze rezultaty osiąga organizacja. Problemy jakie napotyka Cisco, związane są przede wszystkim z bardzo ograniczonymi zasobami kobiet - inżynierów na rynku pracy. Kobiet o wykształceniu technicznym, czy informatycznym chcących podjąć pracę w zawodzie jest po prostu niewiele. Stąd pomysł organizacji „Girls in ICT Day” jak również idea, by cofnąć się krok i zachęcać młode kobiety do wyboru zawodów technicznych już na etapie szkół średnich, świetnie wpisywały się w potrzeby firmy. Inicjatywy skierowane do studentek kierunków technicznych z pewnością bowiem nie zwiększą ich liczby. Natomiast dotarcie do uczennic nim jeszcze podejmą decyzję o kierunku dalszego kształcenia, może się do tego przyczynić. Pokazanie potencjalnym przyszłym kandydatkom do pracy różnorodnych ścieżek rozwoju w tej ciekawej, dynamicznej i nowoczesnej branży, możliwości łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym i przełamywanie stereotypów związanych z branżą ICT może wg firmy przynieść w przyszłości oczekiwane rezultaty. Ważne podkreślenia jest, że przystępując do tej inicjatywy Cisco bardziej patrzyło w przyszłość, nie nastawiając się na natychmiastowe efekty. Zresztą jak pokazuje praktyka, coraz więcej organizacji decyduje się na działania, których rezultaty będą widoczne w dłuższej perspektywie czasu. Jednak tylko firmy, które do swojej polityki podchodzą strategicznie i nie skupiają się tylko i wyłącznie na perspektywie 2 - 3-letniej, mogą się zaliczać do tych, które wyznaczają trendy i są innowacyjne.

Organizacja spotkania w polskim oddziale Cisco

Jak już wspomniano w 2012 r. ITU zorganizowała dzień „Girls in ICT” już po raz drugi z rzędu. Firma Cisco była zaangażowana w tę inicjatywę od samego początku. W 2011 r. 5 oddziałów firmy zaangażowało się w tę akcję. Polski oddział firmy dołączył do przedsięwzięcia w tym roku, razem z 30 biurami firmy Cisco w różnych krajach (w Chinach, krajach europejskich, Afryce i Ameryce Łacińskiej), w tym większość biur firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdy z krajów przygotował swoją lokalną agendę, w której zaplanowano również połączenie z wybranymi krajami, które brały udział w akcji (Wielka Brytania, Bułgaria, Afryka Południowa, Rumunia) - w formie wideokonferencji zorganizowanej przy użyciu rozwiązania Cisco TelePresence. Uczestniczki spotkania miały w ten sposób możliwość wirtualnego spotkania się z gośćmi „Girls In ICT Day” z innych krajów.
W Polsce za organizację przedsięwzięcia odpowiadały dwie pracownice. Cisco globalnie angażuje się w różne inicjatywy wspierające kobiety zatrudnione w firmie, m.in. wspomagające ich rozwój zawodowy i osobisty. W ramach organizacji działają dwie spośród dwunastu organizacji pracowniczych poświęconych kobietom. Jest to Connected Women Technology Network (CWTN), koncentrująca się na aspekcie rozwoju kariery zatrudnionych w tej branży kobiet oraz Connected Women (CW), promująca kobiety pracujące w Cisco, jak również samą firmę, jako dobre miejsce pracy dla kobiet. Dlatego też niemalże w sposób naturalny dwie polskie pracownice zaangażowane w prace Connected Women zaangażowały się w przedsięwzięcie „Girls In ICT Day”. Do inicjatywy mogły przystąpić różne biura organizacji na zasadzie dobrowolności. Ponieważ idea akcji bardzo się w Polsce spodobała i wpisywała się w dotychczasowe działania firmy w tym obszarze, stąd zdecydowano, że również w polskim oddziale spółki wydarzenie to zostanie zorganizowane.
Biorąc pod uwagę, że warszawskie biuro mogło zaprosić ograniczoną liczbę uczennic liceów, należało zdecydować wedle jakiego klucza akcja będzie promowana, co dla potencjalnych uczestniczek będzie najbardziej interesujące oraz jak będą dystrybuowane zaproszenia. Ponieważ inicjatywa skierowana jest do dziewcząt w wieku 13-18 lat, potencjalnymi uczestniczkami spotkania mogły być zainteresowane również uczennice gimnazjów. Jednak ponieważ „Girls in ICT Day” odbywa się w czasie, kiedy w polskich gimnazjach przebiegają końcowe egzaminy gimnazjalne, nie jest to najlepszy okres, aby uczennice tych szkół uczestniczyły w akcji. Biorąc zaś pod uwagę, że jest to akcja globalna, obecna na różnych kontynentach, trudno byłoby ją w tej formie zrealizować w innym czasie.
Przed podjęciem akcji zebrano informacje, co mogłoby być pożyteczne dla potencjalnych uczestniczek „Girls In ICT Day”. Dotarcie do potencjalnych uczestniczek spotkania ułatwiła obecność Cisco w niektórych liceach poprzez organizowany przez firmę program Cisco Networking Academy Poland. Program jest jedną z najważniejszych aktywności społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Cisco, mającej na celu budowę w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy. Program Cisco Networking Academy jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale też studentów wyższych uczelni oraz osób pragnących uzyskać nowe umiejętności zawodowe. Kursy obejmują szkolenie IT Essentials oraz kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatów Cisco: CCNA, CCNP oraz CCNA Security. Uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych z wykorzystaniem e-learningu, a przede wszystkim zdobywają umiejętności praktyczne w laboratorium, a także korzystają z nowoczesnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych. Przykładowo w liceach w jego ramach podczas zajęć z informatyki w szkołach ponadpodstawowych, prowadzone są (w większości bezpłatne) szkolenia IT Essentials. Akademie Cisco w szkołach ponadpodstawowych (głównie ponadgimnazjalnych) funkcjonują od początków działania programu w Polsce, tj. od 2000 r. Najwięcej jednak akademii na tym poziomie kształcenia zaczęło powstawać w 2009 r., kiedy Cisco rozpoczęło cykl bezpłatnych szkoleń instruktorskich adresowanych do nauczycieli. Aktualnie w Polsce działa ponad 300 akademii w szkołach ponadpodstawowych. Powstają też kolejne. Od momentu rozpoczęcia programu Cisco Networking Academy w szkoleniach w Polsce wzięło udział ponad 75 tysięcy słuchaczy. W 2011 r. w programie uczestniczyło ponad 22 tysięcy studentów w 302 akademiach. Na świecie program Cisco Networking Academy realizowany jest od 1997 r. i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Obecnie Cisco Networking Academy globalnie ma już ponad 1 mln studentów. Jest to największa na świecie społeczność e-learningowa i jednocześnie największa klasa na świecie.
Dlatego też poprzez nauczycieli zaangażowanych w akademie udało się dotrzeć do licealistek zainteresowanych m.in. informatyką. Z drugiej strony do udziału zaproszono też uzdolnione licealistki z 3 warszawskich liceów posiadających Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.
Decydując się na program „Girls In ICT Day” z jednej strony chciano zaprezentować otaczające ludzi technologie i sposób, w jaki zmieniają one świat: sposób pracy, ale też formę spędzania czasu wolnego. Z drugiej strony - pokazać, że Cisco na te technologie ma przeogromny wpływ i pracując w firmie można uczestniczyć w dziedzinie kształtującej gospodarkę, trendy społeczne i przyszłość świata. Ideą spotkania miało być również umożliwienie uczestniczkom spotkania z już zatrudnionymi w firmie kobietami na różnych stanowiskach – pokazanie ich ścieżki zawodowej, ale też opowiedzenie, na czym polega ich praca i dlaczego cenią sobie pracę w środowisku, gdzie są mniejszością. W ten sposób powstał ponad czterogodzinny program „Girls In ICT Day – Dziewczyny do Nowych Technologii w Cisco Systems Poland”. Spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2012 r. w siedzibie firmy. W spotkaniu udział wzięło ponad 30 dziewcząt z warszawskich liceów wraz z nauczycielami. Organizatorów ucieszył fakt, że wszystkie osoby, które potwierdziły swoje uczestnictwo rzeczywiście w spotkaniu wzięło udział. To bowiem pokazało, że podobne spotkania są potrzebne i warto się w nie angażować.

Agenda spotkania

Spotkanie „Girls in ICT Day” rozpoczęła jedna z organizatorek tej akcji w Polsce – Customer Service Relationship Manager. Licealistkom oraz ich nauczycielkom przedstawione zostały geneza i cel inicjatywy. Następnie zaprezentowana została firma Cisco, spektrum jej działania oraz zalety pracy w niej.

Poszukiwane kompetencje

W trakcie spotkania połączono się z pracującą obecnie w Chorwacji koordynator Programu Cisco NetAcademy Poland. Opowiedziała ona jak Internet i nowe technologie wpływają na nasze życie oraz jak wielkie w Polsce i na świecie jest zapotrzebowanie na kompetencje informatyczne. Zwróciła również uwagę na tendencje w wysokości wynagrodzeń absolwentów kierunków technicznych w porównaniu z wynagrodzeniami osób kończących inne kierunki studiów. W 2011 r. - podobnie jak w poprzednich latach - branża IT znajdowała się wśród najlepiej opłacanych branż. Mimo tego, jak również rozwoju branży oraz rosnącego zapotrzebowanie na specjalistów informatyków w Polsce, zmniejsza się liczba studentów na kierunkach technologicznych, zwłaszcza na informatyce, w tym odsetek studentek tych kierunków.
Uczestniczki spotkania mogły się też dowiedzieć o programie edukacyjnym Cisco – Networking Academy, który został przez firmę przygotowany właśnie w odpowiedzi na potrzeby rynku. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy informatycznej i budowanie kompetencji IT. W jego ramach słuchacze mogą się nauczyć projektowania i budowania sieci, zarządzania nimi i zabezpieczania ich. Prelegentka przekonywała uczestniczki spotkania, że warto przełamywać stereotypy i włączyć się w nurt zmian technologicznych.
Kolejną prelegentką była HR Manager Cisco. Słusznie stwierdzono, że warto przedstawić licealistkom praktyczne wskazówki nt. przygotowania CV, cech poszukiwanych wśród kandydatów do pracy oraz możliwości jakie daje praca w Cisco, ale też innych firmach z branży technologicznej. Przede wszystkim pokazano dziewczynom, że praca w Cisco nie musi się wiązać tylko i wyłącznie z aspektami technicznymi, bowiem są tu stanowiska w obszarze wsparcia sprzedaży, czy doradcze. Firma oferuje też dużo możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy, a także pracy zdalnej, coraz bardziej cenionej na rynku pracy. Mogłoby się wydawać, że licealistki dalekie są od zainteresowania przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych. Wręcz przeciwnie – najwięcej pytań z ich strony padło właśnie podczas tego wystąpienia.

Nie tylko inżynier

Podczas spotkania uczestniczki miały też okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w branży IT oraz firmie Cisco. O swojej przygodzie w branży ICT oraz pełnionych rolach i zadaniach opowiadały pracujące w Cisco kobiety reprezentujące obszar sprzedaży, serwisu oraz typowo techniczny. One również próbowały wyjaśnić nurtujące uczestniczki pytania, m.in. związane z powodem zapotrzebowania w branży IT na zatrudnianie kobiet. Pracownice opowiadały też, jak one trafiły do pracy w branży i co im się w tej pracy podoba oraz jakie możliwości pracy w firmie się rysują. Mówiły również o cieniach swej pracy, czy na studiach. Przede wszystkim początkowym zmaganiu się z panującymi stereotypami – w tym m.in. udowadnianiu, że są równie dobre w pracy, jak ich koledzy. Pokazywały również jak różnorodne możliwości zawodowe przed nimi stoją oraz przekonywały, że studia techniczne w dużo większym stopniu pozwalają wybierać wymarzonego pracodawcę i znaleźć pracę marzeń.

Sesja TelePresence

Jednym z punktów agendy „Girls in ICT Day” była wideokonferencja zorganizowana przy użyciu rozwiązania Cisco TelePresence z gośćmi akcji z 16 innych krajów Cisco. Uczestniczki spotkania miały okazję zobaczyć swoje rówieśniczki z innych krajów mając przy tym złudzenie, jakby siedziały z przy jednym stole i nie dzieliły ich setki kilometrów. Miały też okazuję wysłuchać Jane Kenyon, założycielki organizacji non profit Girls Out Loud (www.girlsoutloud.org.uk) wspierającej nastolatki w Wielkiej Brytanii. Przykład jej ścieżki życiowej również pokazywał uczestniczkom spotkania, żeby nie bać się podejmowania wielkich wyzwań. Celem Girls Out Loud jest wzmacnianie aspiracji dziewcząt w wieku 13-18 lat oraz pomocy w trudnych dla nich momentach.

Dalsze plany

Na zakończenie spotkania uczestniczki zostały poproszone o wypełnienie ankiety oceniającej całe wydarzenie, jak również badającej ich preferencje i plany zawodowe. Dla organizatorów była to możliwość zebrania ich wrażeń z organizacji spotkania, a także jeszcze lepszego dopasowania przyszłorocznej akcji „Girls in ICT Day”. Chodzi bowiem o to, aby tego typu spotkania uczynić jak najbardziej atrakcyjnymi dla uczennic, a jednocześnie wzmacniać przekonanie nauczycieli, że warto zaszczepiać w nich chęć dalszego kształcenia na kierunkach ścisłych. Ważne jest również umacnianie w nich wiary, że jest to możliwe. Podczas takich spotkań uczennice otrzymują bowiem informacje na temat szerokiego spektrum możliwości i wartości kształcenia w zakresie nauk ścisłych, technicznych i informatycznych. Jeśli będą one następnie pielęgnowane przez wychowawców, mogą zaowocować zaplanowaniem przez młode kobiety ścieżki zawodowej związanej z nowymi technologiami. Ścieżki, którą jak pokazuje praktyka, rzadko biorą pod uwagę w procesie wyboru przyszłego zawodu.
Cisco z organizacji dnia „Girls in ICT Day” w różnych swoich oddziałach będzie zdawać relację organizatorowi i pomysłodawcy przedsięwzięcia - międzynarodowej organizacja ICT. Polski oddział Cisco zamierza tę akcję kontynuować zapraszając w kolejnych latach licealistki z innych szkół, a także rozszerzając działania na niedawno powstały oddział firmy w Krakowie. Ma jednocześnie nadzieję, że zaproszone w 2012 r. uczennice już teraz będą ambasadorkami nie tylko Cisco, ale w ogóle całej branży ICT, a podobne przedsięwzięcia będą budować pozytywny obraz pracy w niej. Ogólnie w firmie mocno wierzy się w sens tej inicjatywy i ma się nadzieję, że w przyszłości na rynku pracy faktycznie będzie więcej kobiet o wykształceniu technicznym. Dzięki temu też zmieni się obraz branży ICT, która nie będzie już kojarzona jako typowo męska.
Jako kontynuację obchodów dnia „Girls in ICT Day” w ciągu roku Cisco zamierza uruchomić warsztaty „Dziewczyny do IT”. Byłoby to naturalne następstwo akcji, umożliwiające jeszcze bliższe poznanie branży i firmy, a także stosowanych przez nią rozwiązań teleinformatycznych i komunikacyjnych. Warsztaty będą odbywać się raz na kwartał i będą prowadzone przez pracownika Cisco, który będzie omawiać i pokazywać stosowane w Cisco narzędzia i rozwiązania technologiczne.

Małgorzata Rzewuska

Artykuł ukazał się w Serwisie HR