Już dwa miliony osób w Polsce pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne. Z badań wynika, że aż 85 proc. z nich zostało zmuszonych przez pracodawcę do takiej formy zatrudnienia.

Polecamy: RPO: konieczne zwiększenie ochrony zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

Zgodnie z obowiązującym prawem jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą zrzeszać się w związkach zawodowych. Mimo to do warszawskiej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania - branż, w których występuje największy odsetek zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - wstąpiło już 5 tys. pracowników.

Więcej w "Gazecie Wyborczej">>>