Tylko dwóm tysiącom osób ZUS przyznał w ubiegłym roku emerytury pomostowe.
Firmy nie chcą płacić składek za pracowników, którzy mogą nie skorzystać z nowych świadczeń. Związkowcy krytykują sposób ustalania wykazu stanowisk uprawniających do tzw. pomostów. W ubiegłym roku prawie 3 tys. osób złożyło wnioski do ZUS o przyznanie emerytury pomostowej. Po sprawdzeniu dokumentów otrzymało je 2 tys. pracowników. Przeciętna wysokość świadczenia wynosi ponad 2 tys. zł. Najniższe – nie przekracza 700 zł. W lutym tego roku pracodawcy po raz pierwszy zapłacili składki do Funduszu Emerytur Pomostowych. Firmy zatrudniające pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze płacą składki w wysokości 1,5% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (najczęściej jest to pensja brutto). Wiele firm nie chce jednak opłacać składek, choć powodem nie jest ich wysokość.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 1 marca 2010 r.