W przyszłym roku kontrole PIP będą się koncentrować właśnie na terminowej i prawidłowej wypłacie wynagrodzeń oraz prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych. Ponadto inspektorzy wezmą pod lupę firmy, w których w bieżącym roku doszło do wypadków przy pracy.